Ban hành Qui chế số 16-QC/TGĐU kèm theo Thông báo về phân công nhiệm vụ công tác của cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy.
Ngày 23/5/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Qui chế số 16-QC/TGĐU kèm theo Thông báo về phân công nhiệm vụ công tác của cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Kính gửi các đồng chí để biết, phối hợp công  tác. Chi tiết Qui chế xin xem tại đây!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​