LUKOIL đạt mốc khai thác 100 triệu tấn dầu tại mỏ West Qurna-2
Trong giai đoạn 1 của dự án phát triển mỏ West Qurna-2, tổng sản lượng khai thác lũy kế đã đạt 100 triệu tấn dầu với 184 giếng đã khoan, sản lượng khai thác trung bình đạt 400.000 thùng/ngày.

Lukoil đã áp dụng phương pháp quản lý mỏ thông minh, cho phép kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động khai thác theo thời gian thực. Năm 2018, công ty đã bắt đầu triển khai phát triển mỏ giai đoạn 2, dự kiến sẽ nâng sản lượng lên 480.000 thùng/ngày vào năm 2020 và đạt mức sản lượng ổn định 800.000 thùng/ngày vào năm 2025. 

 

Vào tháng 1 năm 2019, công ty đã thực hiện khoan 28 giếng khoan, đến nay tổng cộng đã khoan 57 giếng khai thác tại mỏ này, trong đó bao gồm 54 giếng tại hệ tầng Mishrif và 3 giếng tại hệ tầng Yamama.Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​