PV Power Ca Mau phát động thi đua hoàn thành đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1
Sáng ngày 17/6 tại Cà Mau, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua hoàn thành các hạng mục công trình đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100 nghìn EOH (giờ vận hành tương đương) với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn”.

Theo kế hoạch, dự kiến thời gian đại tu NMĐ Cà Mau 1 sẽ bắt đầu từ 19/6 đến 3/9/2022. Trong 77 ngày đêm đại tu, các nhà thầu chính là Siemens và PV Power Services sẽ thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu đối với 2 tổ máy tuabin khí GT2, GT3; đại tu tổ máy tua-bin hơi ST1, đại tu 3 máy phát điện,đại tu các hệ thống, thiết bị phụ trợ của nhà máy. Đồng thời, xử lý các bất thường hệ thống/thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành và một số công việc khác.

Với khối lượng công việc lớn, công nghệ phức tạp, PV Power Ca Mau sẽ huy động nguồn nhân lực tham gia đại tu khoảng trên 800 người. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tập trung kiểm soát phòng chống COVD-19; đảm bảo công tác an toàn VSLĐ-PCCN, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất thải…. theo đúng quy định của để kỳ đại tu được diễn ra đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Đại diện Chủ đầu tư (PV Power Ca Mau)  và các Nhà thầu (Siemens, PVPS) ký cam kết giao ước thi đua hoàn thành công trình Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1

Đại diện Chủ đầu tư (PV Power Ca Mau) và các nhà thầu ký cam kết giao ước thi đua hoàn thành kỳ Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100 nghìn EOH

Phát động tại buổi lễ, ông Hồ Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch Công đoàn PV Power kêu gọi toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động tham gia đợt đại tu hãy lao động với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, phát huy sáng kiến; đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thi đua để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đại diện Chủ đầu tư, ông Đoàn Công Đức, Giám đốc PV Power Ca Mau nhấn mạnh các đơn vị, nhà thầu, người lao động tham gia kỳ đại tu cần tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng; đảm bảo an toàn an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; bảo đảm vệ sinh môi trường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ đó hoàn thành nhiệm vụ đề ra, phấn đấu đưa NMĐ Cà Mau 1 vào hoạt động sớm.

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, kỹ sư Nguyễn Đức Quý đại diện cho hơn 800 cán bộ người lao động của các đơn vị Nhà thầu và các đối tác tham gia kỳ Đại tu cam kết tuyệt đối tuân thủ các quy định về ân toàn, vệ sinh lao động – PCCN trong qua trình sửa chữa, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình trong công việc, phấn đấu hoàn thành công tác Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1, đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ đề ra.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​