Kỳ họp thứ VI, Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam
Ngày 4/1/2021 tại Hà Nội, Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam đã tổ chức Kỳ họp lần thứ VI nhằm triển khai kết luận Kỳ họp thứ V của Ban chỉ đạo triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam; triển khai phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ và thống nhất việc đánh giá sơ kết thực hiện 5S giai đoạn I.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN), Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Đề án), Tổ trưởng Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai) chủ trì Kỳ họp cùng tham gia có các thành viên Tổ triển khai.


Toàn cảnh Kỳ họp

Đồng chí Trần Quang Dũng, Tổ trưởng Tổ triển khai đã thông báo kết luận của Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tại Kỳ họp lần thứ V Ban Chỉ đạo triển khai Đề án. Trong kết luận, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao hiệu quả thực hiện Đề án. Việc thực hiện Đề án đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác chỉ đạo bài bản, tạo sự chuyển biến về nhận thức, bước đầu đầu tác động đến hành vi của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động Dầu khí. Thông qua việc triển khai Đề án đã góp phần lấy lại được niềm tin của người lao động Dầu khí, của dư luận xã hội và của nhân dân.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam lưu ý về một số nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong thời gian tới đó là: Từ Tập đoàn đến các đơn vị cần đầu tư con người, công sức, thời gian, tài chính để thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam ngày một hiệu quả, thiết thực, lan tỏa; chú trọng công tác đào tạo/đào tạo nội bộ về văn hóa doanh nghiệp đến từng cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn tập đoàn; phát huy hơn nữa trách nhiệm người nêu gương của lãnh đạo tập đoàn, đôn đốc cán bộ nhân viên thực hiện văn hóa từ những việc làm thường xuyên, hàng ngày.

Ban Chỉ đạo thống nhất đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn điều chỉnh phương châm hành động của Tập đoàn là “Đoàn kết – Kỷ cương - Sáng Tạo - Hiệu quả” phù hợp với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và yêu cầu phát triển giai đoạn mới của Tập đoàn; thống nhất ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Đề án từ tháng 3/2021.

Các ban/văn phòng, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ về việc triển khai Đề án tại Cơ quan Tập đoàn năm 2021 và việc triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ban TT&VHDN Tập đoàn chủ trì phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các đoàn thể, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thông Ngành Dầu khí Việt Nam (2711/1961 - 27/11/2021) và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991 - 16/12/2021) nhằm tạo niềm tin, khí thế mới trong cán bộ, công nhân viên, người lao động Dầu khí.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu Ban Tổng hợp Tập đoàn phối hợp với Tổ triển khai xây dựng, thực hiện KPI (Key Performance Indicator - chỉ số đánh giá hiệu suất trọng yếu) để đo lường hiệu quả.  Thực hiện  việc bình chọn cá nhân, tập thể xuất sắc tháng, quý, năm tại Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm kịp thời, ghi nhận, động viên cán bộ nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên tham dự Kỳ họp cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận thống nhất phương pháp, công việc cụ thể triển khai kết luận Kỳ họp thứ V của Ban chỉ đạo triển khai Đề án; triển khai phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ; thống nhất phương pháp đánh giá sơ kết thực hiện 5S giai đoạn I.


Ông Nguyễn Duy Bình - Phó Trưởng ban Tổng hợp, trợ lý Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam trình bày, giới thiệu về “Mô hình văn hóa doanh nghiệp đặc trưng”.

Cũng tại Kỳ họp, ông Nguyễn Duy Bình - Phó Trưởng ban Tổng hợp, trợ lý Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam đã trình bày, giới thiệu về “Mô hình văn hóa doanh nghiệp đặc trưng”, với 4 đặc trưng văn hóa: Văn hóa thứ bậc, văn hóa thị trường, văn hóa gắn kết và văn hóa tri thức. Theo ông Nguyễn Duy Bình, doanh nghiệp nào cũng có đầy đủ bố yếu tố văn hóa nói trên, tuy nhiên mỗi doanh nghiệp nghiệp sẽ có đặc trưng văn hóa nổi trội của một trong bốn đặc trưng trên, và đặc trưng đó ảnh hưởng đến phong cách thực hiện công việc. Do vậy, xác định được đặc trưng văn hóa nổi trội sẽ giúp cho lãnh đạo dễ dàng điều chỉnh cách chỉ đạo để công việc năng suất hơn, đạt hiệu quả đồng thời đưa ra các định hướng về văn hóa nhằm nâng cao tính chủ động thực hiện của nhân viên.

Kết luận Kỳ họp, đồng chí Trần Quang Dũng, Tổ trưởng Tổ triển khai đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào việc triển khai thực hiện kế hoạch trong thời gian tới với các nhiệm vụ đã được xác định; thống nhất việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ nhằm phát huy vai trò tập thể của tổ công tác, giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai Đề án, tham mưu triển khai thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn và giám sát thực hiện Đề án tại Cơ quan Tập đoàn. Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, việc đi từ 5S là nội dung đầu tiên trong việc thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam nên cần phải có sự đánh giá và thông qua đó gây ra tác động đối với tập thể người lao động; Tổ triển khai sẽ có kế hoạch làm việc và thời gian trao đổi để hướng tới sự mạnh mẽ, đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, cách làm và hành động về củng cố và xây dựng văn hóa Petrovietnam.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​