Báo cáo kết quả các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão 2023
Ngày 17/2/2023, Đảng uỷ Tập đoàn ban hành Báo cáo số 357-BC/ĐU về kết quả các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão 2023.

Phòng Tư tưởng và văn hoá doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn đăng tải Báo cáo tại đây.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​