Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng tốc phát triển ngành công nghiệp khí
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp khí Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc, cùng với sự tăng tốc phát triển của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và là doanh nghiệp trụ cột trong ngành công nghiệp khí của đất nước.

Trong những năm qua, hệ thống đường ống thu gom dẫn khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ; công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất và kiểm định hiệu chuẩn được triển khai theo đúng kế hoạch, đúng qui trình. Những công trình khí được vận hành không những sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các dự án khác trong khu vực và cả nước.

Trong năm 2018, từ các hệ thống đường ống dẫn khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 9,71 tỷ m3 khí khô, vượt 5% so với kế hoạch năm; 85,8 nghìn tấn condensate, vượt 53% so với kế hoạch năm và 261 nghìn tấn LPG, vượt 10% so với kế hoạch năm.


Toàn cảnh Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau

Trong đó, từ hệ thống đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ - Phú Mỹ đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 1,21 tỷ m3 khí khô (Nhà máy điện Bà Rịa, đạm Phú Mỹ…), vượt 4% so với kế hoạch năm.

Từ hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đã cung cấp 6,41 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ trong nước (các nhà máy điện tại Phú Mỹ), vượt 3% kế hoạch năm, tăng 6% so với thực hiện năm 2017.

Từ hệ thống đường ống dẫn khí PM3- Cà Mau đã cung cấp 1,92 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam bộ, vượt 11% so với kế hoạch năm.

Từ hệ thống đường ống dẫn khí Thái Bình đã cung cấp 160 triệu m3 khí, vượt 33% so với kế hoạch năm, tăng 1% so với năm 2017.

Đóng vai trò tiên phong, chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam, trong những năm qua PV GAS đã hoạt động rất hiệu quả, liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, duy trì năng lực phát triển, khẳng định vai trò là doanh nghiệp hàng đầu về quy mô sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trong lĩnh vực khí, phát triển công nghiệp hóa dầu từ khí và sản phẩm khí, hoạt động cả ở trong và ngoài nước; cung cấp tối đa khí, sản phẩm khí cho các nhà máy điện, đạm, công nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.


Người lao động PV GAS bảo dưỡng công trình khí

Năm 2018, PV GAS tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm 2017. Cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 71,6 nghìn tỷ đồng, vượt 28% so với kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2017; Tổng doanh thu Công ty mẹ - PV GAS đạt 64,9 nghìn tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch năm, tăng 10% so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, vượt 66% so với kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ - PV GAS đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, vượt 37% so với kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2017.

PV GAS đứng trong top đầu doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/vốn chủ hữu cao, bình quân năm 2018 đạt 24% (năm 2017 là 18,9%); Tỷ suất lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ- PV GAS/vốn chủ hữu bình quân đạt 24,3% (năm 2017 là 19,6%).

Bên cạnh đó, các chỉ số tài chính khác của PV GAS cũng rất tốt, cho thấy tiềm lực vững mạnh của doanh nghiệp điển hình trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. Hệ số bảo toàn vốn của Công ty mẹ - PV GAS tại thời điểm 31/12/2018 đạt 1,09 lần (Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 là 42,7 nghìn tỷ đồng/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 01/01/2018 là 39,3 nghìn tỷ đồng), đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty mẹ - PV GAS là 0,34 lần - vay nợ đến thời điểm 31/12/2018 là 14,46 nghìn tỷ đồng) - đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của tổng công ty.

Đến nay, PV GAS đã tạo dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp khí tương đối hoàn chỉnh với 4 hệ thống khí: Cửu Long, Nam Sôn Sơn, PM3 - Cà Mau và Hàm Rồng - Thái Bình, cùng hệ thống sản xuất, kinh doanh sản phẩm khí trên địa bàn cả nước bao gồm: Phân phối khí thấp áp, CNG, LPG cho các khách hàng công nghiệp, khu đô thị, giao thông vận tải; hệ thống sản xuất và bọc ống dầu khí…

Thành tựu to lớn và đáng tự hào đạt được đã ghi nhận những nỗ lực đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/PV GAS vì sự phát triển ngành công nghiệp khí tại Việt Nam, xứng đáng với vai trò tiên phong, trụ cột trong ngành công nghiệp khí.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​