Đạm Phú Mỹ: Quý 3 lãi sau thuế 630 tỷ gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước, 9 tháng gấp 4 lần kế hoạch năm
Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch LNST 365 tỷ năm 2021, như vậy Tổng công ty đã vượt kế hoạch năm 311%.

Tổng công ty Phân bón và hoá chất dầu khí – CTCP (PVFCo - mã DPM – Hose) vừa công bố kết qủa kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ 2020.

Tổng sản lượng sản xuất đạt trên 756.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, vượt từ 3-11% so với kế hoạch từng mặt hàng trong 9 tháng, trong đó tăng trưởng ấn tượng nhất là sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ với 128.777 tấn, đạt 111% KH 9 tháng đầu năm và 86% KH năm 2021, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2020. 

Sản lượng kinh doanh đạt trên 900.000 tấn phân bón, hóa chất các loại, nổi bật là kinh doanh NPK Phú Mỹ đạt gần 123.000 tấn, hoàn thành 112% kế hoạch 9 tháng, 88% KH năm 2021 và tăng 77% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đại dịch, Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành bảo dưỡng tổng thể định kỳ, công tác phòng chống dịch, việc triển khai các dự án, chuyển đổi số, tiết giảm chi phí...cũng có những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Cụ thể, doanh thu bán hàng của DPM quý này đạt gần 2.860 tỷ đồng, tăng hơn 45% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 7.813 tỷ đồng, tăng 32.5%.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể trong quý 3, đạt 36,4% nhờ giá vốn hàng bán giảm, cùng kỳ 2020 biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 22%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Đạm Phú Mỹ

Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 của DPM đạt 762 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 1,790 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của Đạm Phú Mỹ đạt 630 tỷ đồng, gầp 3,5 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 1.503 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch LNST 365 tỷ năm 2021, như vậy Tổng công ty đã vượt kế hoạch năm 311%.

EPS 9 tháng đạt 3.591 đồng.

Theo Đạm Phú Mỹ, giá bán và sản lượng kinh doanh mặt hàng phân bón quý 3/2021 tăng so với cùng kỳ năm trước dẫn đến doanh thu mặt hàng phân bón tăng, làm cho lợi nhuận quý 3/2021 tăng tương ứng. 

Quý IV/2021, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có NPK, sẽ có nhiều thách thức khó lường khi mà dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp, giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, thiên tai bão lũ dồn dập…., Đạm Phú Mỹ đã xây dựng các kịch bản để chinh phục mục tiêu sản lượng 160.000 tấn NPK Phú Mỹ trong cả năm. Trong 3 tháng cuối năm 2021, PVFCCo đặt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ khoảng 30.000 tấn NPK Phú Mỹ, lũy kế cả năm 2021, PVFCCo dự kiến sản xuất 160.000 tấn và tiêu thụ 150.000 tấn NPK Phú Mỹ.

Theo cafef.vn


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​