Diện mạo mới với 5S tại Cơ quan Tập đoàn
Trong 2 ngày 30 - 31/3, Tổ triển khai Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai) đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 5S giai đoạn I tại 18 ban/văn phòng Tập đoàn.


Tổ triển khai đã trao đổi các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách 5S Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu 

Tổ triển khai đã trao đổi các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách 5S Ban Kinh tế - Đầu tư

Trước kỳ đánh giá của Tổ triển khai các ban/văn phòng đã thực hiện tự đánh giá với sự tham gia của toàn thể cán bộ công nhân viên. Trong quá trình đánh giá, Tổ triển khai đã trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách 5S các ban/văn phòng về việc tự đánh giá, quá trình triển khai thực hiện 5S của ban; những khó khăn cùng khắc phục, những kết quả đã đạt được; Tổ triển khai cũng đã trao đổi về các tiêu chí xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ban/văn phòng Cơ quan Tập đoàn.

Từng thành viên trong Tổ triển khai đã chấm điểm độc lập từng ban/văn phòng, từng cán bộ nhân viên. Nhiều ban/văn phòng đã thể hiện quyết tâm cao, từng cán bộ công nhân viên đã nâng cao ý thức thực hiện 5S sàng lọc, sắp xếp từng khu làm việc cá nhân, khu sinh hoạt chung ngăn nắp, gọn gàng, xanh, sạch, đẹp.

Nhiều ban đã có một diện mạo mới sau thực hiện 5S với những thay đổi đột phá như: Ban Kinh tế - Đầu tư, Ban Thương mại dịch vụ…; nhiều ban có thay đổi tích cực trong việc thực hiện 5S như: Ban Tổng hợp, Ban Tài chính - Kế toán, Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Ban Điện và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Tập đoàn….Các ban đã làm tốt vẫn duy trì ổn định như: Ban Chiến lược, Ban Pháp chế - Kiểm tra, Ban Quản lý hợp đồng, Ban Công nghệ - An toàn - Môi trường, Văn phòng Đảng ủy, Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp …

Qua trao đổi với cán bộ nhân viên các ban/văn phòng đều nhận thấy hiệu quả tích cực của 5S mang lại, cảm thấy vui vẻ, hứng khởi hơn khi đến cơ quan; nhiều anh/chị chia sẻ: “Sau thực hiện 5S nhiều hôm nghĩ đi nhầm ban vì ban thay đổi quá sạch đẹp”.

5S đã thực sự tác động đến thói quen của các cán bộ nhân viên, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tinh thần tập thể; thúc đẩy sự hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng có trách nhiệm với việc chung.

Một số hình ảnh ghi nhận của đoàn công tác:

Ban Chiến lược

Kho tài liệu, hồ sơ, văn phòng phẩm được sắp xếp gọn gàng


Ban Kinh tế - Đầu tư

Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu
Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Văn phòng Tập đoàn Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực

Ban Tổng hợpBan Khai thác Dầu khí


Ban Điện và năng lượng tái tạo
Ban Tài chính và Kế toánBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​