Công văn số 1624-CV/ĐUK thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Công văn số 1064-CV/ĐUK ngày 14/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW về thực hiện Qui định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng (chi tiết tại văn bản gửi kèm).

Đề nghị các đồng chí tham mưu và sớm triển khai Qui định số 99-QĐ/TW tại đơn vị / đoàn thể. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đăng tải nội dung Công văn và Phụ lục hình ảnh minh hoạ tại đây.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​