PGD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020


Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:

 Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​