Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng
Vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, phải là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp Nhà nước.

Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong nghiệp Việt Nam”

Ngày 22/3, Báo Nhân dân, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức "Hội nghị báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam".

Dự hội nghị có các ông: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương; Phan Thăng An - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

Ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tham dự và có bài phát biểu tham luận tại hội nghị.

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh cho biết, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế khác xa so với thời kỳ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp nên cần được tiếp tục nghiên cứu đổi mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế vừa đảm bảo tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường, vừa phát huy đầy đủ vai trò chức năng quản lý của Nhà nước giữ vững định hướng XHCN là vấn đề lớn cần quan tâm giải quyết.

Do đó vai trò vị trí lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ngày càng trở nên quan trọng. Sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với mọi thành phần đặc biệt trong khối doanh nghiệp bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân trở thành nhu cầu cấp thiết không chỉ bằng đường lối, chủ trương và thể chế thành luật pháp chính sách mà bao hàm cả xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, sự phát triển Đảng vừa góp phần định hướng tháo gỡ những khó khăn tạo môi trường thuận lợi thông thoáng bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị phân biệt từ đó quy tụ khơi dậy khát vọng giải phóng và huy động các nguồn lực to lớn của các thành phần kinh tế để phát triển đất nước, vừa kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những bất cập, hạn chế, tiêu cực, làm lành mạnh hóa kinh tế, tổ chức cộng đồng trong khối doanh nghiệp. Trong quỹ đạo chung của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

Nhấn mạnh từ năm 1996 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, như Chỉ thị số 07-CT/TW, Quy định số 15-QĐ/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, hay văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận rằng, việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên còn nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí tồn tại không ít mâu thuẫn, xung đột, rào cản chưa được giải quyết thấu đáo, với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn.

Ông Lê Quốc Minh khẳng định, hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” nhằm tuyên truyền làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, đánh giá thực trạng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam.

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng

Ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam nhấn mạnh, trong mỗi doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị, thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh. Đặc biệt, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước giúp bảo đảm được “tính Đảng” trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp. Đó là chuẩn mực đạo đức kinh doanh, là tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Theo ông Trần Quang Dũng, toàn Đảng bộ Petrovietnam có 961 tổ chức đảng các cấp, trong đó có 122 đảng bộ cơ sở, 36 chi bộ cơ sở, 12 Đảng bộ bộ phận và 791 chi bộ trực thuộc với 13.126 đảng viên hoạt động trải dài trên các địa bàn trong cả nước và 4 chi bộ đảng tại nước ngoài. Trong những năm qua công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức luôn gắn liền với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành gần 50 văn bản để triển khai đồng bộ, nhất quán trong toàn Tập đoàn. Tập đoàn đã lồng ghép triển khai văn hóa Petrovietnam trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện an sinh xã hội cũng như trong thỏa ước lao động tập thể, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ giá trị cốt lõi và thương hiệu Petrovietnam.

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng

Ban tổ chức trao hoa cho các doanh nghiệp, diễn giả, nhà tài trợ tham gia hội nghị

Thời gian tới, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đã được dự báo. Bên cạnh đó giá dầu cũng được dự báo sẽ có nhiều bất lợi cho hoạt động xuất khẩu. Đây là những rủi ro mà Petrovietnam và các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương phải tiếp tục đề cao công tác quản trị, xây dựng kế hoạch dự phòng, tận dụng cơ hội để hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đảng, Chính phủ giao.

“Để thực hiện điều đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, phải là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp Nhà nước” - ông Dũng nói; đồng thời cho rằng người đứng đầu và cấp ủy đảng có trách nhiệm, với vai trò quyết định đến thành công của doanh nghiệp, cần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Cũng theo ông Trần Quang Dũng, trong thời gian qua các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh về quan điểm của các cấp ủy Đảng, chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh thực trạng công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp hiện nay còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra...

Trao đổi về các vấn đề được đưa ra tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: Viết vấn đề xây dựng Đảng luôn là nội dung quan trọng, thường trực, thường xuyên của các cơ quan báo chí. Đã có nhiều câu chuyện về phát triển Đảng trong doanh nghiệp mà báo chí khai thác, tuyên truyền. Hàng ngày, hàng giờ báo chí vẫn luôn cố gắng tìm ra những mô hình mới, tìm những nhân vật điển hình về phát triển Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp.

Tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: "Trong thời gian tới đây, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Báo chí cũng mong muốn các doanh nghiệp cởi mở, chia sẻ thông tin một cách chính xác, kịp thời đến các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí và người làm báo trong cả nước cần đẩy mạnh thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức người làm báo; hạn chế tối đa những thông tin lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp...".

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​