Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 8/2023
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 8/2023 của Đảng ủy Khối DNTW.

    

Đề nghi các đơn vị tổng  hợp  tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ. Chi tiết xin xem tại đây!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​