Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Vũ Thu Hương (PVEP)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Vũ Thu Hương thuộc Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Vũ Thu Hương tại Fanpage PetroTimes

“Dự án phát triển Đại Hùng Pha 3 - Đảm bảo chất lượng, bám sát tiến độ và An toàn tuyệt đối”.

Năm 2023 dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3 đã đạt được những mốc tiến độ ấn tượng đảm bảo tiến độ dự kiến sẽ cho dòng dầu đầu tiên vào tháng 10/2024 góp phần gia tăng sản lượng, đảm bảo sự phát triển trong tương lai của mỏ, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của ngành dầu khí. Hình ảnh thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc và ý thức an toàn của tập thể người lao động với một mục tiêu chung “Đảm bảo chất lượng, bám sát tiến độ và An toàn tuyệt đối”.

10-VTH-AD-0001: Họp an toàn trước khi bắt đầu lắp đặt WHP-DH01 DECK.

10-VTH-AD-0001: Họp an toàn trước khi bắt đầu lắp đặt WHP-DH01 DECK.

10-VTH-AD-0002: Pha 3 những ánh sao đêm.

10-VTH-AD-0002: Pha 3 những ánh sao đêm.

10-VTH-AD-0003: Rollup 2 - Chuẩn bị cho mã cẩu lớn thứ 2 của Chân đế WHP-DH01.

10-VTH-AD-0003: Rollup 2 - Chuẩn bị cho mã cẩu lớn thứ 2 của Chân đế WHP-DH01.

Tác giả: Vũ Thu Hương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​