Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng
Trên cơ sở trao đổi những giải pháp về quản trị, giải pháp về lĩnh vực đầu tư, tài chính…, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đề nghị Vietsovpetro tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng, mục tiêu về sản lượng, mục tiêu về an toàn, kiểm soát các rủi ro, cố gắng duy trì, nỗ lực tìm mọi giải pháp về kỹ thuật để giữ vững sản lượng.

Chiều ngày 14/7/2022, đoàn công tác của Petrovietnam do Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã đến làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Vietsovpetro trong 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tham gia đoàn công tác có Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với Petrovietnam đầu cầu Hà Nội với sự tham dự của một số Phòng/ban chuyên môn Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tại trụ sở Vietsovpetro

Về phía Vietsovpetro có đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro; đồng chí Vũ Mai Khanh – Phó Tổng Giám đốc Đầu tư và phát triển Vietsovpetro; và các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Vietsovpetro. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro và lãnh đạo các Phòng/Ban Bộ máy điều hành.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Đồng chí Vũ Mai Khanh – Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro phát biểu chào mừng Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác Petrovietnam đến làm việc tại Vietsovpetro

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Chánh Kinh tế Vietsovpetro Trần Công Tín báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Vietsovpetro đã báo cáo với đoàn công tác Tập đoàn về tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2022, những khó khăn, tồn tại và kế hoạch sắp tới. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Cụ thể:

6 tháng đầu năm 2022, Vietsovpetro đã khai thác hơn 1.571 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 84,7 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng 2022, đạt hơn 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 39,9 triệu m3, vượt 5,2 triệu m3 so với kế hoạch 6 tháng 2022, đạt 97,7% so với cùng kỳ năm ngoái; Khối lượng khí cung cấp vào bờ Lô 09-1 đạt 160,3 triệu m3 (169,6% kế hoạch 6 tháng 2022, đạt 112% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2021).

Về gia tăng trữ lượng: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Vietsovpetro đã hoàn thành khoan và thử vỉa 04 giếng (BH-211, BH-212, BH-55, R-66), gia tăng trữ lượng đạt 1.420 nghìn tấn dầu. Dự kiến trong năm 2022, Vietsovpetro nỗ lực đạt mức gia tăng trữ lượng 3.050 nghìn tấn (ước đạt 109% so với kế hoạch Hội đồng 54 giao là 2800 nghìn tấn); Khoan thăm dò, gia tang trữ lượng thu hồi Lô 09-1 đạt 1.420 nghìn tấn.

Tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vietsovpetro đạt 1.193,0 triệu USD, vượt 510,4 triệu USD so với kế hoạch 6 tháng đề ra năm 2022, cao hơn 441,7 triệu USD so với 6 tháng cùng kỳ năm trước. Nộp Ngân sách nhà nước đạt 630,0 triệu USD, vượt 301,0 triệu USD so với kế hoạch 6 tháng đề ra. Lợi nhuận 2 phía đạt 209,8 triệu USD, vượt 110,0 triệu USD so với kế hoạch 6 tháng, cao hơn 98,1 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro Phạm Xuân Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Vietsovpetro tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 với các giải pháp cụ thể như giải pháp địa chất - kỹ thuật (GTM), giải pháp công nghệ mới để nâng cao hệ số thu hồi dầu, đảm bảo gia tăng sản lượng khai thác (OTM), giải pháp để đưa vào khai thác đúng tiến độ các dự án XDCB trọng điểm, giải pháp tối ưu sản xuất và chi phí, đảm bảo kiểm soát dòng tiền trong năm 2022.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Ban lãnh đạo Vietsovpetro thảo luận, đề xuất tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Vietsovpetro đã báo cáo lãnh đạo Tập đoàn về những khó khăn vướng mắc của Vietsovpetro, đồng thời nêu những ý kiến, kiến nghị liên quan đến cơ chế, hoạt động SXKD, đặc biệt việc tham gia vào các lô mới với lãnh đạo Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Đại diện các Ban của Tập đoàn trao đổi tại buổi làm việc

Sau khi nghe các báo cáo và những đề xuất kiến nghị của Vietsovpetro, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Phạm Tiến Dũng cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn đã có những ý kiến, thảo luận làm rõ những kiến nghị của Vietsovpetro.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao, biểu dương, ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể người lao động quốc tế Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro với kết quả SXKD vô cùng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã có những kết luận, giải đáp cũng như chỉ đạo nhằm tháo gỡ những vướng mắc của Vietsovpetro.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Tổng Gám đốc Petrovietnam đề nghị trên cơ sở trao đổi những giải pháp về quản trị, giải pháp về lĩnh vực đầu tư, tài chính… Vietsovpetro tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng, mục tiêu về sản lượng, mục tiêu về an toàn, kiểm soát các rủi ro, cố gắng duy trì, nỗ lực tìm mọi giải pháp về kỹ thuật để giữ vững sản lượng. Đồng thời phối hợp tác chặt chẽ với các ban của Tập đoàn, rà soát mô hình quản trị của Vietsovpetro để tối ưu hóa sản xuất.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Vietsovpetro cần tiếp tục giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng và sản lượng

Niềm vui của lãnh đạo Vietsovpetro với những thành tích ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2022 được Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng biểu dương

Vượt lên những khó khăn, thách thức cùng sự thuận lợi về giá dầu tăng cao, đặc biệt là những nỗ lực gia tăng sản lượng khai thác, Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 6 tháng đầu năm 2022, góp phần quan trọng cùng Petrovietnam hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Để ghi nhận kết quả này, tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các Ban liên quan của Tập đoàn xem xét để có hình thức động viên kịp thời đối với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể người lao động quốc tế Vietsovpetro thời gian qua.

Hồng Thắm


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​