Triển khai Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet


 

Ngày 06/9/1023 Đảng ủy Tập đoàn ban hành Công văn số 1254-CV/ĐU về việc triển khai Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet (chi tiết văn bản kèm theo); Đề nghị các cấp ủy sớm triển khai thực hiện.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​