Hướng dẫn số 386-HD/ĐU ngày 4/5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh" năm 2023
Ngày 4/5/2023 Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 386-HD/ĐU ngày 4/5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh" năm 2023

 

KÍnh gửi các đơn vị  /đoàn thể  triển khai thực hiện, chi tiết văn bản xin xem tại đây!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​