Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 51
Chiều ngày 11/7 tại TP Vũng Tàu, Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 51.

Tham dự Kỳ họp gồm có các thành viên trong Hội đồng Hai Phía, đoàn Phía Việt Nam do đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm Trưởng đoàn, đoàn Phía Nga do ông Kudryashow Sergey Ivanovich - Tổng Giám đốc AO Zarubezhneft làm Trưởng đoàn.

Về phía Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng/ban Bộ máy điều hành, các đơn vị thành viên và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của Vietsovpetro.


Kỳ họp 51 Hội đồng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

Tại buổi họp, Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm đã phát biểu chào mừng và báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Vietsovpetro 6 tháng đầu năm 2019; các biện pháp sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD của Vietsovpetro năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong điều kiện khai thác dầu khí, tuy nhiên thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 50 đã giao, bằng những nỗ lực to lớn, Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu như kế hoạch khai thác dầu, khí và condesate, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, xây lắp/sữa chữa các công trình biển, kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam và lợi nhuận Hai Phía.


Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm báo cáo về tình hình hoạt động SXKD

Trong công tác khai thác dầu khí và condensate 6 tháng đầu năm 2019, Vietsovpetro đã khai thác được 1,921 triệu tấn dầu/condensate đạt 107,8% kế hoạch, 75 triệu m3 khí thiên nhiên, đạt 121% kế hoạch. Cùng với dầu thô, trong 6 tháng đầu năm 2019, Vietsovpetro đã cung cấp khí vào bờ 534,3% (đạt 205% kế hoạch).

Về công tác tìm kiếm thăm dò, đến thời điểm 30/6/2019 đã thi công 3664m khoan tại giếng R-60, hoàn thành thi công giếng khoan MTT-1X-ST. Kết thúc thử vỉa 2 giếng MTT-1X-ST và R-55 (là hai giếng chuyển tiếp từ 2018), gia tăng trữ lượng địa chất/thu hồi là 1838/316 ngàn tấn.

Về khoan khai thác, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã khoan được 12.505m đạt 103% kế hoạch, kết thúc thi công 4 giếng (133% kế hoạch), thực hiện sửa chữa lớn 20 lượt giếng khoan (117,6% kế hoạch), sửa chữa giếng đặc biệt 20.548m (124,7% kế hoạch). Tại lô 09-3/12 đã khoan 18.254m (đạt 143,1% kế hoạch), kết thúc thi công 4 giếng khai thác (133% kế hoạch).


Đại diện Phía Nga báo cáo các nội dung tại Kỳ họp 51 của Hội đồng

Về doanh thu bán dầu, khí condensate 6 tháng đầu năm 2019, tại lô 09-1 là 950,1 triệu USD (đạt 106,9% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước 452,4 triệu USD (đạt 110,7% kế hoạch), lợi nhuận Phía Nga 129,4 triệu USD (bao gồm cả phần lợi nhuận bổ sung của năm 2018) đạt 205,1% kế hoạch, Phía Việt Nam là 95 triệu USD (144,6% kế hoạch).

Đặc biệt, để tiết giảm chi phí sản xuất, Vietsovpetro đã tăng cường công việc tự thực hiện, giảm thuê dịch vụ bên ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả. Tổng chi phí sản xuất lô 09-1 thực tế 5 tháng đầu năm là 192,4 triệu USD, thấp hơn so với kế hoạch 12,2%. Song song đó, về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, trong 6 tháng đầu năm Vietsovpetro đã cắt giảm 126 chức danh Phía Việt Nam.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2019, Vietsovpetro tập trung thực hiện 3 giải pháp trọng tâm: Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất mà Kỳ họp 50 Hội đồng đã giao cho như khai thác dầu khí và condensate, tìm kiếm thăm dò, khoan khai thác; Trong xây dựng và sửa chữa các công trình biển, phấn đầu thực hiện công tác xây dựng và đưa giàn BK-20 vào vận hành đúng tiến độ để nhận dòng dầu đầu tiên dự kiến vào ngày 30/10/2019, đồng thời triển khai mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng xây dựng BK-21 khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Về công tác mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba.


Ông Kudryashow Sergey Ivanovich - Tổng Giám đốc AO Zarubezhneft

Trong 10 ngày làm việc vừa qua, Hội đồng Hai Phía đã có những chuẩn bị tốt nhất cho nội dung Kỳ họp 51 này. Đây là kỳ họp giữa kỳ nhằm đánh giá mọi kết quả hoạt động của Vietsovpetro trong 6 tháng đầu năm, đồng thời xem xét và phê duyệt những đề xuất của Hai Phía liên quan đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Vietsovpetro, sửa đổi, bổ sung một số điều lệ, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietsovpetro,… làm cơ sở cho Vietsovpetro tiếp tục triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD trong năm 2019.

Tại kỳ họp, Trưởng đoàn Hai Phía đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Vietsovpetro đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, lãnh đạo Hai Phía cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, thách thức mà Vietsovpetro phải đối mặt trong thời gian tới.


Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVN phát biểu tại kỳ họp

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, hoạt động SXKD của Vietsovpetro trong 6 tháng cuối năm tiềm ẩn rất nhiều khó khăn, trong đó xu hướng suy giảm sản lượng là rõ ràng. Đồng chí bày tỏ đồng tình với 3 giải pháp mà Hội đồng đã thống nhất tại Kỳ họp 51, đó là: Áp dụng công nghệ dầu khí trong khai thác để gia tăng sản lượng; áp dụng số hóa trong quản lý các hạng mục công trình trên bờ và ngoài biển; tích cực nghiên cứu mở rộng dự án ra ngoài lô 09. Đặc biệt, là vấn đề kết hợp các giải pháp kinh tế kỹ thuật để tối ưu hóa công tác quản trị.

Nhân Kỳ họp Hội đồng lần thứ 51, thay mặt lãnh đạo PVN, đồng chí Lê Mạnh Hùng chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành cùng lãnh đạo Zarubeznheft và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã hợp tác có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình làm việc và tổ chức thành công Kỳ họp. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Hai Phía tiếp tục trao đổi, tổ chức làm việc thường xuyên để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ Vietsovpetro hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Về phía PVN, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để Vietsovpetro hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện chiến lược phát triển của Vietsovpetro.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tin tưởng, với sự hỗ trợ từ Hai Phía cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể lao động quốc tế Việt- Nga, Vietsovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019, vượt qua được giai đoạn khó khăn và phát triển ổn định trong thời gian tới.


Hai Phía ký kết ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng lần thứ 51

Tại kỳ họp, các bên đã tiến hành ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 51.

Sau 10 ngày làm việc tích cực và khẩn trương, Kỳ họp lần thứ 51 đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của Hai Phía thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và sự ủng hộ của hai nhà nước Việt Nam - Liên bang Nga.

L.Trúc - A.Tuân


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​