Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đột phá tư duy, phát huy sáng tạo để phát triển bền vững
Ngày 22-5, Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, lựa chọn được 21 đảng viên ưu tú vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Bùi Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

Chủ đề của Đại hội là “Đột phá tư duy, phát huy sáng tạo, xây dựng Tổng Công ty PVEP phát triển bền vững”, Đại hội được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ trong vòng 1 ngày nhưng vẫn đảm bảo các quy trình, thủ tục, thực hiện đầy đủ các nội dung theo các Hướng dẫn, Quy định của Đảng về cách thức tổ chức Đại hội. 173 đại biểu đại diện cho toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã dự Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ PVEP đã nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, tiếp tục có đóng góp quan trọng cho Tập đoàn và sự phát triển kinh tế của đất nước. Đảng bộ PVEP có nhiều cố gắng để duy trì hoạt động, giữ ổn định về tư tưởng, đoàn kết trong nội bộ, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được một số chỉ tiêu như: Gia tăng trữ lượng dự kiến cả nhiệm kỳ đạt 21,8 triệu tấn quy dầu trong bối cảnh nguồn vốn cho hoạt động tìm kiếm – thăm dò rất hạn chế; Sản lượng khai thác dự kiến đến hết 2020 đạt 28,8 triệu tấn quy dầu (21,6 triệu tấn dầu và 7,2 tỷ m3 khí); nộp ngân sách nhà nước đạt 58.820 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế (trước phân bổ chi phí) đạt 48.826 tỷ đồng. 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ PVEP đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì đoàn kết; thực hiện đúng các quy định về xây dựng, quản lý quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Nhìn nhận lại cả nhiệm kỳ, Đại hội Đảng bộ PVEP đã cùng thảo luận, xem xét các ý kiến đóng góp đồng thời đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng:

Một là, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty để quán triệt thực hiện; mỗi mục tiêu phải gắn với giải pháp, điều kiện triển khai cụ thể và phải thực hiện đồng bộ, kịp thời, gắn với thường xuyên sơ kết, tổng kết xem xét, đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra để có các điều chỉnh mục tiêu và kế hoạch phù hợp, sát với thực tế.

Hai là, nghiêm túc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cấp thẩm quyền về hoạt động đầu tư và triển khai các dự án dầu khí; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu đầu tư, tài chính và quản trị doanh nghiệp; nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý dự án, quản lý chi phí của PVEP, tạo niềm tin từ các đối tác.   

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương tốt nhiệm vụ, chức trách được giao; thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển và đào tạo cán bộ, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi cấp, gắn với cải tiến chính sách con người; không ngừng hoàn thiện chế độ đãi ngộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV; khuyến khích người lao động gắn bó, có nhiều cống hiến, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển PVEP.

Bốn là, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu các cấp, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng với phương châm nói đi đôi với làm, đồng bộ từ khâu học tập, quán triệt, xây dựng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng gắn với công tác sơ kết, tổng kết đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm để kịp thời định hướng lãnh đạo các mặt công tác của đảng bộ, chi bộ. 

Năm là, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, phát huy sức mạnh, trí sáng tạo của tập thể gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, xứng tầm với yêu cầu phát triển của PVEP.

Đánh giá các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ PVEP, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh Đảng bộ PVEP có vai trò rất quan trọng trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể đảng viên, cán bộ, người lao động PVEP đã đưa Tổng Công ty vững vàng vượt khó khăn, sát cánh cùng Tập đoàn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị PVEP tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung nâng cao năng lực về quản trị, năng lực cạnh tranh, quyết liệt đổi mới, đột phá tư duy, phát huy sáng tạo, chú trọng vào công tác xây dựng đội ngũ, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực E&P có nền tảng, khả năng ứng phó tốt với sự biến động của thị trường và thế giới. Đồng chí Lê Mạnh Hùng tin tưởng PVEP trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp tục có đóng góp hiệu quả vào thành công chung của Tập đoàn.

Trong giai đoạn tới, kinh tế thế giới và khu vực sẽ có nhiều biến động, giá dầu tiếp tục sẽ diễn biến khó lường cùng với những khó khăn, thách thức và đặc biệt là các diễn biến phức tạp ở biển Đông có thể tác động tiêu cực đối với phát triển kinh tế đất nước nói chung và hoạt động dầu khí nói riêng.  

Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí phát triển bền vững, có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật và sức cạnh tranh. Trong đó, tập trung trí tuệ và mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt được mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025 là phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững, thực hiện tốt vai trò đơn vị nòng cốt, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nâng cao uy tín và thương hiệu trong khu vực và quốc tế.

Đồng thời, chú trọng triển khai các giải pháp đột phá về tư duy, phát huy sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển gắn liền với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ PVEP khóa III đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Trần Quốc Việt, Tổng giám đốc PVEP được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Hồng Nam, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Nguyễn Thiện Bảo, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư. Hội nghị cũng tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động PVEP tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nhất trí, chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu xây dựng PVEP năng động – chuyên nghiệp – hiệu quả – phát triển bền vững, tiếp tục có đóng góp quan trọng cho Tập đoàn và đất nước. 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn