CÁC DỰ ÁN TÌM KIẾM , THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ

1. Lô MVHN – Bể Sông Hồng
 • Diện tích: 6,974 Sq. km
 • Vị trí địa lý : Trên bờ bể Sông Hồng
 • Chủ đầu tư: PVN
 • Tỷ lệ kêu gọi đầu tư: 80%
MVHN là một lô trong vùng có nhiều tiềm năng về dầu khí, hiện tại trong vùng này đã có một mỏ khí thuộc lô 102 và Mỏ dầu Hàm Rồng thuộc lô 106 đang được khai thác. (Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

 


2. Lô 104 – Bể Sông Hồng
 • Diện tích : 7,500 Sq.km
 • Vị trí : Phía ngoài khơi miền Bắc Việt Nam, trải dài từ thung lũng Thanh Nghệ đến vùng trũng trung tâm của bể Sông Hồng
 • Mức nước biển : 0-50 m
 • Chủ đầu tư: PVN
 • Tỷ lệ kêu gọi đầu tư: 80%
Lô 104 là một lô có nhiều tiềm năng hydrocacbon thương mại với nhiều mỏ dầu và khí được tìm kiếm, khai thác như Hàm Rồng, Yên Tử ,… (Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

 


3. Lô 102/10 & 106/10– Bể Sông Hồng
 • Diện tích : 10,000 Sq.km
 • Vị trí địa lý : Nằm trong vùng bao quanh bởi các mỏ hydrocacbon ở bể Sông Hồng với trữ lượng dầu khí dồi dào
 • Độ sâu nước biển : 20-40m
 • Chủ đầu tư: PVEP
 • Tỷ lệ kêu gọi đầu tư: 66%
Lô 104 là một lô có nhiều tiềm năng hydrocacbon thương mại với nhiều mỏ dầu và khí được tìm kiếm, khai thác như Hàm Rồng, Yên Tử ,… (Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁC

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn