HSE TRONG NGÀNH DẦU KHÍ
HSE TRONG NGÀNH DẦU KHÍ

Ngành An toàn, Sức khỏe và Môi trường (hay còn được biết đến như HSE, EHS hay SHE) là ngành hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người lao động, của cộng đồng, sự phát triển bền vững của môi trường, đảm bảo hoạt động đúng pháp luật.

Ngành Dầu khí công tác An toàn - Sức khoẻ - Môi trường (AT- SK -MT) là một trong những trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và là bộ phận trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khoẻ và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cam kết:

  • Bảo đảm các hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đáp ứng các yêu cầu pháp luật và đạt các chuẩn mực về AT-SK-MT;
  • Cung cấp các nguồn lực, hệ thống, các quy trình cần thiết để thiết lập và duy trì mức rủi ro thấp nhất có thể về AT-SK-MT;
  • Bảo đảm kế hoạch và năng lực ứng cứu khẩn cấp được xây dựng và duy trì để ứng cứu kịp thời, có hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp;
  • Đào tạo cho cán bộ công nhân viên của mình các kiến thức về công tác AT- SK-MT phù hợp với công việc mà họ đảm nhận;
  • Định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công tác AT-SK-MT để cải tiến liên tục;
  • Ưu tiên và khuyến khích sử dụng các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
  • Tạo thuận lợi cho việc trao đổi giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên với cán bộ công nhân viên, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp và những người có liên quan về vấn đề cải thiện công tác AT-SK-MT.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên nhận thức và tuân thủ đầy đủ Chính sách này trong mọi hoạt động của mình. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng hy vọng rằng hệ thống quản lý AT-SK-MT của các đối tác phù hợp với Chính sách nói trên nhằm thực hiện tốt công tác AT-SK-MT vì lợi ích chung của cộng đồng và lợi ích của mỗi bên.

Hiện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu Khí (CPSE), viện Dầu Khí Việt Nam đã thực hiện chức năng nhiệm vụ là đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và áp dụng phương pháp quản lý an toàn cho các hoạt động trong và ngoài ngành.

Suốt thời gian qua, đội ngũ tư vấn của Trung tâm đã thực hiện nhiều dự án liên quan đến xây dựng các hướng dẫn an toàn cũng như tư vấn soạn thảo Hệ thống quản lý AT-SK-MT cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên.

Việc xây dựng quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí; Xây dựng hướng dẫn quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp trong các hoạt động dầu khí; Xây dựng hướng dẫn giám sát an toàn trong các hoạt động dầu khí; Xây dựng hướng dẫn quản lý an toàn lao động và vệ sinh lao động trong các hoạt động dầu khí; Hướng dẫn an toàn công nghệ trong xử lý và chế biến hydrocarbon; Xây dựng hướng dẫn điều tra tai nạn sự cố; Xây dựng hướng dẫn lập hồ sơ báo cáo tai nạn sự cố; Xây dựng hướng dẫn thanh kiểm tra AT-SK-MT (HSE Audit)… đều được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn