CÁC DỰ ÁN ĐIỆN

1. Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện
 • Vị trí: xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Công suất: 1.200 MW (2 X 600 MW)
 • Tổng diện tích: 183 ha
 • Sản lượng: 7,8 tỷ kWh / năm
 • Tiến độ dự án: Đã vận hành thương mại vào tháng 5 năm 2015
 • Vốn đầu tư (dự kiến): 1,6 tỷ USD
 • Cơ cấu sở hữu hiện tại: PVN (100%)
 • Tỉ lệ kêu gọi đầu tư tối đa: 49%
Dự án nhận được nhiều lợi thế cạnh tranh và ưu đãi từ chính phủ (Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

 

2. Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện
 • Vị trí: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
 • Công suất: 1.200 MW (2 X 600 MW)
 • Tổng diện tích: 153 ha
 • Sản lượng: 7,8 tỷ kWh / năm
 • Tiến độ dự án: dự kiến vận hành thương mại vào năm 2016
 • Vốn đầu tư (dự kiến): 1,7 tỷ USD
 • Cơ cấu sở hữu hiện tại: PVN (100%)
 • Tỉ lệ kêu gọi đầu tư tối đa: 49%
Dự án nhận được nhiều lợi thế cạnh tranh và ưu đãi từ chính phủ (Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

 

3. Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện
 • Vị trí: xã Long đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
 • Công suất: 1.200 MW (2 X 600 MW)
 • Tổng diện tích: 115.2 ha
 • Sản lượng: 7,8 tỷ kWh / năm
 • Tiến độ dự án: dự kiến vận hành thương mại vào năm 2018
 • Vốn đầu tư (dự kiến): 1,7 tỷ USD
 • Cơ cấu sở hữu hiện tại: PVN (100%)
 • Tỉ lệ kêu gọi đầu tư tối đa: 49%
Dự án nhận được nhiều lợi thế cạnh tranh và ưu đãi từ chính phủ (Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

 

4. Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện
 • Vị trí: xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 • Công suất: 1.200 MW (2 X 600 MW)
 • Tổng diện tích: 115.2 ha
 • Sản lượng: 7,8 tỷ kWh / năm
 • Tiến độ dự án: dự kiến vận hành thương mại vào năm 2019
 • Vốn đầu tư (dự kiến): 2 tỷ USD
 • Cơ cấu sở hữu hiện tại: PVN (100%)
 • Tỉ lệ kêu gọi đầu tư tối đa: 49%
Dự án nhận được nhiều lợi thế cạnh tranh và ưu đãi từ chính phủ (Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

 


5. Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện
 • Vị trí: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Công suất: 1.200 MW (2 X 600 MW)
 • Tổng diện tích: 199 ha
 • Sản lượng: 7,8 tỷ kWh / năm
 • Tiến độ dự án: dự kiến vận hành thương mại sau năm 2020
 • Vốn đầu tư (dự kiến): 1,7 tỷ USD
 • Cơ cấu sở hữu hiện tại: PVN (100%)
 • Tỉ lệ kêu gọi đầu tư tối đa: 49%
Dự án nhận được nhiều lợi thế cạnh tranh và ưu đãi từ chính phủ (Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁC

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn