CÁC DỰ ÁN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

1. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
  • Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí
  • Vị trí: Tỉnh Cà Mau
  • Vốn điều lệ: US$ 252 triệu đô
  • Cơ cấu sở hữu hiện tại: PVN (75%) và các cổ đông khác
  • Tỉ lệ kêu gọi đầu tư tối đa: 24%
(Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )


2. Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ xợi Dầu khí
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh sợi polyester, và hóa chất, và các dịch vụ liên quan
  • Vị trí: Thành phố Hải Phòng
  • Vốn điều lệ: US$ 103 triệu đô
  • Cơ cấu sở hữu hiện tại: PVN (74%) và các cổ đông khác
  • Tỉ lệ kêu gọi đầu tư tối đa: Thỏa thuận
(Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: http://english.pvn.vn/invest/ )

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁC

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn