Ngày 23/1/2015 Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh đã tiếp ông Chen Kah Seong- tân Phó Tổng giám đốc Petronas tại trụ sở Tập đoàn. ...

Sáng 22/1, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phối hợp với các ban, ngành chức năng của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo về công tác phối hợp, chỉ đạo ứng phó sự cố khẩn cấp cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. ...

Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Mexico PEMEX vừa đề nghị nhập 100.000 thùng dầu thô nhẹ/ngày từ Mỹ trong một kế hoạch trộn với dầu thô nặng trong nước, qua đó nâng cao sản lượng cả 3 nhà máy lọc dầu của nước này, cho rằng điều này phù hợp với tinh thần cải cách đất nước, đặc biệt là cải cách cơ cấu ngành năng lượng, nhằm đưa Mexico trở lại con đường tăng trưởng bền vững. ...

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) vừa kết thúc một năm sản xuất, kinh doanh với những thắng lợi vượt bậc. Kết quả này có được nhờ PV Gas đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong tất cả các mặt hoạt động của mình. ...

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam và với ý chí của các cấp công đoàn trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, năm 2015 các cấp công đoàn sẽ tập trung hướng tới một số nội dung đó là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh... ...