Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu  nhũ tương Bio-oil và diesel oilts

Nguyễn Văn Phúc, KS. Nguyễn Huỳnh Hưng Mỹ KS. Nguyễn Đông Trúc, TS. Nguyễn Hữu Lương TS. Nguyễn Anh Đức Viện Dầu khí Việt Nam Email: phucnv.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu đặc tính cơ lý đất đá tầng oligocene bể Cửu Long nhằm tối ưu phương pháp khai thác dầu áp dụng kỹ thuật nứt vỉa thủy lực

ThS. Cao Hữu Bình, ThS. Bùi Thiều Sơn, TS. Phùng Văn Hải ThS. Nguyễn Hữu Danh, ThS. Nguyễn Vũ Thiên Tú ThS. Vũ Thị Xuân Hương, KS. Phan Thanh Lợi Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Email: ...

Chi tiết

Đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục hiện tượng suy giảm hệ số sản phẩm trong quá trình bơm ép nước đối với các giếng khai thác sử dụng dung dịch khoan có CaCl cao

ThS. Hoàng Long, ThS. Kiều Anh Trung, ThS. Trương Văn Dũng ThS. Nguyễn Minh Quý, ThS. Lê Thị Thu Hường ThS. Phạm Thị Thủy, KS. Vũ Hữu Huy Viện Dầu khí Việt Nam Công ty Điều hành chung Hoàng Long - ...

Chi tiết

Cập nhật bản đồ cấu trúc nóc móng trước Đệ Tam trên cơ sở minh giảm tài liệu địa chấn 2D – PVN12

TS. Nguyễn Thu Huyền, TS. Trịnh Xuân Cường, ThS. Nguyễn Trung Hiếu ThS. Tống Duy Cương, KS. Mai Thị Lụa, KS. Mai Thị Huyền Trang KS. Diêm Đăng Thuật, KS. Nguyễn Ngọc Huy Viện Dầu khí Việt Nam ...

Chi tiết

Môi trường thành tạo và địa tầng các trầm tích Oligocene - Miocene sớm cấu tạo Tê Giác Trắng, Lô 16-1, bồn trũng Cửu Long theo tài liệu hóa thạch bào tử phấn hoa và tướng hữu cơ

CN. Phạm Thị Duyên, CN. Mai Hoàng Đảm Viện Dầu khí Việt Nam Email: duyenpt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Hiển thị kẽ nứt được chèn bằng trường vi địa chấn và sóng điện từ

PGS.TS. Trần Ngọc Toản - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Chi tiết

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanosilica phục vụ quá trình thu hồi dầu trong khai thác và vận chuyển thu gom dầu thô tại Việt Nam

ThS. Hoàng Thị Phương; KS Nguyễn Thị Ngọc Bích; KS. Ngô Hồng Anh; ThS. Nguyễn Lan Anh; KS. Phạm Hồng Trang;ThS. Trịnh Thanh Sơn - Viện Dầu khí Việt NamGS.TS. Đinh Thị Ngọ; TS. Nguyễn Đăng Toàn - Đại ...

Chi tiết

Dự báo thị trường sản phẩm dầu châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam đến năm 2035

ThS. Đoàn Tiến Quyết , ThS. Lê Hoàng Linh; ThS. Lê Huyền Trang, ThS. Nguyễn Thu Hà - Viện Dầu khí Việt Nam; ThS. Trần Quốc Việt - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: quyetdt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Cơ chế khuyến khích các dự án thu gom khí đồng hành tại các mỏ dầu nhỏ/cận biên ở việt nam

ThS. Phạm Kiều Quang; KS Phạm Thu Trang - Viện Dầu khí Việt Nam , ThS. Trần Quốc Việt .- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: quangpk@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Mô phỏng và tối ưu hóa, xử lý sự cố trong quá trình vận hành phân xưởng transalkyl hóa các hydrocarbon thơm (Tatoray)

KS. Nguyễn Duy Thuận Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; KS. Trần Quang Hải1 PGS.TS. Phạm Thanh Huyền- Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Email: duythuan@gmail.com

Chi tiết

Nhận diện các rủi ro của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới các hoạt động của công nghiệp dầu khí

TS. Nguyễn Đức Huỳnh - Hội Dầu khí Việt Nam; TS. Lê Thị Phượng - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: huynhnd_pv@yahoo.com

Chi tiết

Mô phỏng động vận chuyển khí tự nhiên bằng đường ống áp suất cao

KS. Nguyễn Huỳnh Dương - Tổng công ty Khí Việt Nam, TS. Nguyễn Huỳnh Đông Trường Cao đẳng nghề Dầu khí Email: duong.nh1@pvgas.com.vn

Chi tiết

Nghiên cứu khả năng tách kim loại Fe, Ni, V, Ca và Na gây ngộ độc xúc tác FCC ngay từ giai đoạn khử muối của dầu thô

PGS.TS. Trần Thị Như Mai, CN. Nguyễn Văn Mạnh, TS. Nguyễn Thị Minh Thư, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, ThS. Lưu Văn Bắc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; . TS. Giang Thị ...

Chi tiết

Nghiên cứu khả năng áp dụng giải pháp bơm hệ hóa phẩm dung môi hydrocarbon - hóa nhiệt trong xử lý đơn giếng nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu nặng tại Miocene dưới và Oligocene trên mỏ Rồng

KS. Phan Văn Minh, TS. Nguyễn Văn Ngọ, ThS. Đỗ Thành Trung ThS. Lê Văn Công - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC), TS. Tống Cảnh Sơn2, ThS. Nguyễn Vi Hùng Liên doanh Việt - Nga ...

Chi tiết

Sử dụng mạng Neural nhân tạo để dự đoán hệ số Z cho khí hydrocarbon thiên nhiên

Trần Khả Tiến, TS. Hoàng Thịnh Nhân Đại học Dầu khí Việt Nam Email: tientk01@pvu.edu.vn

Chi tiết

Dự đoán tốc độ cơ học khoan theo thời gian thực.

TSKH Nguyễn Văn Lợi - Đại học Dầu khí Việt Nam; TSKH Trần Xuân Đào -Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” Email: loinv@pvu.edu.vn

Chi tiết

Tối ưu cấu trúc giếng cho các giếng khoan của cấu tạo T, Đông Nam bể Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam

Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Thuấn; Kỹ sư Nguyễn Duy Sâm - Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC) ; Tiến sỹ Triệu Hùng Trường- Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. ...

Chi tiết

Một góc nhìn mới về vận hành doanh nghiệp

KS. Đỗ Văn Hải Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Email: haidv@pvc.vn

Chi tiết

Xử lý cặn lắng đọng trong thiết bị trao đổi nhiệt của phân xưởng CDU Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng hóa phẩm

ThS. Lê Quang Hưng, ThS. Nguyễn Thị Mai Lê KS. Nguyễn Khánh Toản, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh Viện Dầu khí Việt Nam Email: hunglq.epc@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đề xuất phương án tái sử dụng xúc tác thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nhà máy Đạm Phú Mỹ

ThS. Đào Thị Thanh Xuân, ThS. Hà Lưu Mạnh Quân TS. Đặng Thanh Tùng, ThS. Vũ Mạnh Duy Viện Dầu khí Việt Nam Email: xuandtt@pvpro.com.vn

Chi tiết

Nghiên cứu đảm bảo dòng chảy trong đường ống vận chuyển dầu khí đa pha kết nối mỏ nhỏ/cận biên tới các công trình biểu hiện hữu bể Cửu Long

TS. Nguyễn Hải An, TS. Ngô Hữu Hải, KS. Phạm Đăng Quân Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Email: annh1@pvep.com.vn

Chi tiết

Sinh địa tầng trầm tích carbonate hệ tầng tri tôn, Nam bể Sông Hồng

ThS. Nguyễn Xuân Phong, PGS.TS. Nguyễn Ngọc TS. Cù Minh Hoàng1, PGS. TS. Lê Hải An3, TS. Hoàng Ngọc Đang Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Bảo Tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học ...

Chi tiết

Dấu hiệu và dự báo vùng có triển vọng khí hydrate ở Biển Đông Việt Nam

TS. Trịnh Xuân Cường, KS. Nguyễn Mạnh Hùng KS. Nguyễn Hoàng Sơn, TS. Tạ Quang Minh Viện Dầu khí Việt Nam Email: cuongtx@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đặc điểm địa hóa đá mẹ cenozoic khu vực thềm lục địa Tây nam Việt Nam

KS. Phan Văn Thắng1, ThS. Nguyễn Thị Oanh Vũ ThS. Hoàng Nhật Hưng1, TS. Nguyễn Thị Dậu Viện Dầu khí Việt Nam Hội Địa chất Dầu khí Email: thangpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Thiết kế, chế tạo hộp nối cáp điện ngầm cao thế 22kV/6,3kV

Thực hiện dự án cung cấp điện trung tâm qua cáp ngầm cho mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng (giai đoạn 1), các đơn vị thuộc Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” đã tiến hành rải các tuyến cáp ngầm 22kV và 6,3kV ...

Chi tiết

Nghiên cứu xúc tác tổng hợp Dimethyl Ether một giai đoạn ở áp suất thấp từ khí tổng hợp

ThS. Ngô Xuân Hưng - KS. Lê Thế Duy - TS. Nguyễn Huỳnh Đông - Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí - Email: ngoxuanhung@pvmtc.com.vn

Chi tiết

Đánh giá thực trang và đề xuất các giải pháp tối ưu năng lượng cho lò đốt H-1202 trong phân xưởng xử lý Naphtha bằng Hydro (NHT) của Nhà máy lọc dầu Dung Quất

KS. Lê Hồng Nguyên - ThS. Đặng Thị Tuyết Mai - TS. Lê Mai Phương - KS. Lê Thanh Phương - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: nguyenlh@pvpro.com.vn

Chi tiết

Nghiên cứu một số tính chất và khả năng tự đẩy dầu của phức Nanosilica – chất hoạt động bề mặt

ThS. Lương Văn Tuyên - ThS. Trịnh Thanh Sơn - ThS. Bùi Thị Hương - KS. Ngô Hồng Anh - ThS. Hoàng Thị Phương - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: tuyenlv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

So sánh một số hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động phổ biến hiện nay

TS. Vũ Công Thắng - ThS. Trần Vân Ty - CN. Trần Thị Oanh - Đại học Dầu khí Việt Nam - Email: thangvc@pvu.edu.vn

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn