Renewable energy business in oil companies - Case studies in Japan

Renewable energy has been the top preference among new business domains of Japanese oil companies. Applying qualitative research method, the paper aims to analyse the practices of renewable energy ...

Chi tiết

Predicting water influx for gas production wells of Lan Do field using material balance method

Lan Do gas field (Block 06-1 in Nam Con Son basin) started producing gas and condensate in October 2012. The cumulative production up to February 2018 was 6,854 billion cubic metres of gas and 0.09 ...

Chi tiết

Oligocene combination/stratigraphic traps and their reservoir quality in Cuu Long basin, offshore Vietnam

Cuu Long basin is a Cenozoic rift basin located in the Southeastern shelf of Vietnam with high potential of oil and gas. Up to date, most production in the Cuu Long basin is contributed from ...

Chi tiết

Influence of rock physics parameters on construction of rock physics template for Middle Miocene sand in Nam Con Son basin

Rock physics template (RPT) is a relative new tool of reservoir characterisation that can aid interpretation of well log data to help reduce the risks in seismic exploration and prospect evaluation. ...

Chi tiết

Determination of contribution proportion of injection wells in oil production by interwell tracer method using partitioning organic compounds from crude oil

Waterflooding is one of the most common secondary oil recovery methods because of its economic efficiency. In case where many injection wells contribute to the oil recovery process of a production ...

Chi tiết

Corrosion threats and strategy to secure mechanical integrity of Dung Quat refinery

This article summarises some key results of several analysis of corrosion issues in Dung Quat refinery and the selected strategic action plan for this critical matter. Since corrosion is a natural ...

Chi tiết

Characterisation of acid treatment for damaged zone in fractured granitic basement of Bach Ho field

Bach Ho is the largest reservoir in the continental shelf of Vietnam. This field consists of numerous oil pay zones, from Lower Miocene, Upper Oligocene, Lower Oligocene to Cenozoic fractured ...

Chi tiết

Architecture, depositional pattern of syn rift sediments in the Northern Song Hong basin and its petroleum system association

Rifting with syn rift sediments originally was formed during two tectonic phases in three stages. The syn rift deposits were composed of four units that have been identified by distinct seismic ...

Chi tiết

An applied machine learning approach to production forecast for basement formation - Bach Ho field

Oil production forecast is a major challenge in the oil and gas industry. Simulation model and prediction results play an important role in field operation and management. Currently, production ...

Chi tiết

Các tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới sử dụng trong công nghiệp dầu khí biển

Nhiều công trình nghiên cứu, sản phẩm công nghệ mới nhất đã được trình bày tại Hội thảo kỷ niệm 50 năm triển lãm các thành tựu công nghệ dầu khí biển tổ chức tại NRG Park, Houston, Mỹ từ ngày ...

Chi tiết

Kế hoạch ứng phó tình huống cơ bản cấp quốc gia sự cố cháy nổ giàn khoan và đường ống dẫn dầu, khí

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cơ bản cấp quốc gia sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí được xây dựng đáp ứng các yêu cầu phát luật hiện hành về an toàn cho công trình dầu khí, áp dụng cho các ...

Chi tiết

Cơ hội đầu tư sản xuất các sản phẩm hóa dầu từ olefin

Với mục tiêu phát triển lĩnh vực hóa dầu để đáp ứng nhu cầu trong nước, hướng tới xuất khẩu, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã nghiên cứu định hướng và cơ hooijj đầu tư các tổ hợp sản xuất sản phẩm hóa ...

Chi tiết

Giải pháp giảm thiểu rủi ro khi thi công khoan và hoàn thiện giếng khoan đan dày tại trầm tích miocene dưới trong giai đoạn cuối của mỏ và các khu vực vỉa suy giảm áp suất, nhiệt độ

Bài báo đánh giá tình trạng phức tạp sự cố xảy ra trong quá trình thi công các giếng khoan tại Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro", các vấn đề mới xuất hiện khi khoan đan dày vào giai đoạn cuối của ...

Chi tiết

Sử dụng mạng neuron nhân tạo (ANN) để dự báo đặc điểm phân bố và chất lượng đá chứa carbonate miocene bể trầm tích Phú Khánh

Đá carbonate được coi là đối tượng chứa tiềm năng trong bể Phú Khánh, minh chứng bởi phát hiện dầu khí trong carbonate tuổi Miocene tại giếng khoan 124-CMT-1X. Mạng neuron nhân tạo (ANN) áp dụng hiệu ...

Chi tiết

Nghiên cứu thiết kế công trình để phát triển các mỏ dầu khí cận biên

Mỏ dầu khí cận biên có quy mô nhỏ, trữ lượng thu hồi thấp, điều kiện phát triển mỏ khó khăn...và nếu phát triển khai thác trong điều kiện kinh tế, tài chính, kỹ thuật hiện tại thì nhà đầu tư chỉ đạt ...

Chi tiết

Đánh giá ăn mòn đường ống dẫn khí Bạch Hổ -Dinh Cố và đề xuất các giải pháp chống ăn mòn

Phan Công Thành, Trương Quang Trường, Trần Mai Khôi - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP - Email: truongtq@pvdmc.com.vn

Chi tiết

Tiến bộ trong xúc tác của quá trình Reforming methane –giải pháp tiềm năng để sử dụng hiệu quả các nguồn khí thiên nhiên có hàm lượng CO2 cao

Lưu Cẩm Lộc Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Email: luucamloc@hcmut.edu.vn

Chi tiết

Ứng dụng phương pháp địa thống kê trong dự báo các thông số địa cơ học và ứng dụng mô hình Sandpit 3D trong dự báo sinh cát cho giếng khai thác ở Bể Nam Côn Sơn.

Tạ Quốc Dũng (1), Lê Thế Hà (2), Nguyễn Tiến Đạt (1) 1.Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2.Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: tqdung@hcmut.edu.vn; halt01@pvn.vn

Chi tiết

Các thách thức trong quá  trình phát triển mỏ khí Condensate Sư tử trắng

Nguyễn Văn Quế, Hoàng Ngọc Đông, Trương Tuấn Anh, Trần Hà Minh, Nguyễn Văn Tuân Hoàng Nam Hải, Đinh Hoàng Khanh, Lê Nguyên Vũ, Nguyễn Chu Đạt Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long ...

Chi tiết

Nghiên cứu thử nghiệm công nghiệp hệ dung dịch khoan ức chế “KCL-Protex Sta” và sử dụng  kết hợp hợp chất Protex sta với các hệ dung dịch khoan CFL- AKK-KCL-Pag, Kgac bổ sung để nâng cao hiệu quả thi công giếng khoan.

Bùi Việt Đức (1), Ngô Văn Tự (1), Bùi Trọng Khải1, Đặng Của (1), Bùi Việt Phương (1), Vũ Văn Hưng (2) Hoàng Hồng Lĩnh (2), Bùi Văn Thơm (2), Nguyễn Xuân Thảo (3) 1. Công ty TNHH MTV Công nghệ Khoan ...

Chi tiết

Đặc điểm địa hóa các phát hiện hydrocarbon bể Malay – Thổ Chu

Phan Văn Thắng 1, Hoàng Nhật Hưng (1), Nguyễn Thị Oanh Vũ (1), Nguyễn Thị Dậu (2) 1.Viện Dầu khí Việt Nam 2. Hội Dầu khí Việt Nam Email: thangpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Cấu trúc và lịch sử kiến tạo khu vực bể Cửu Long

Nghiên cứu mới nhất của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) về cấu trúc và lịch sử kiến tạo khu vực bể Cửu Long (“Tectonic evolu- tion and regional setting of the Cuu Long basin, Vietnam”) vừa được công bố ...

Chi tiết

Các phương pháp phát hiện ăn mòn kim loại dưới lớp bảo ôn

Phạm Vũ Dũng, Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Thị Lê Hiền - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: dungpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá vật liệu siêu xốp ứng dụng xử lý dầu tràn dựa trên Cellulose tự nhiên trích ly từ giấy thải

Võ Nguyễn Xuân Phương, Lương Ngọc Thủy, Lê Phúc Nguyên, Nguyễn Hữu Lương - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: phuongvnx.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Kenetic đá mẹ bể Cửu Long

Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Thanh, Lê Hoài Nga, Phí Ngọc Đông, Bùi Quang Huy, Phan Văn Thắng - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: lanntt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Giải pháp xử lý tình trạng mất ổn định thành giếng khoan.

Phạm Văn Hiếu1, 2 1.Trường Đại học Dầu khí Gubkin 2. Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro” - Email: hieupv.dr@vietsov.com.vn

Chi tiết

Ứng dụng ANN trong dự báo áp suất nứt vỉa

Nguyễn Văn Hùng, Đặng Hữu Minh - Đại học Dầu khí Việt Nam - Email: hungnv@pvu.edu.vn

Chi tiết

Nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương dầu - nước ở mỏ Cá Tầm

Nguyễn Thúc Kháng (1), Trần Đình Kiên (2), Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (3), Phan Đức Tuấn (3) 1. Hội Dầu khí Việt Nam 2.Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 3. Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro” ...

Chi tiết

Tối ưu chi phí quản lý sự toàn vẹn đường ống ngầm bằng nghiên cứu mô phỏng kết hợp thực nghiệm và kiểm định trên cơ sở rủi ro (RBI)

Trần Công Nhật, Ngô Hữu Hải, Đặng Anh Tuấn Nguyễn Thị Lê Hiền, Lê Xuân Vinh Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Viện Dầu khí Việt Nam Bureau Veritas Việt Nam Email: nhattc@biendongpoc.vn

Chi tiết

Đánh giá tác động môi trường và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại lô 05-2&05-3, bể Nam Côn Sơn

Đỗ Thị Quỳnh Trang, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Thắng Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Viện Dầu khí Việt Nam Email: trangdtq@biendongpoc.vn

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn