Ứng dụng phương pháp đo sâu điện trở (Ves) và điện từ (EM) trong nghiên cứu cấu trúc địa chất nông phục vụ công tác kiểm tra nền móng đường ống dẫn khí

Các cấu trúc địa chất nông trước đây thường được khảo sát bằng phương pháp khoan với chi phí cao và rất khó tiến hành. Hiện nay, các phương pháp khảo sát địa vật lý mới (như địa chấn, điện một ...

Chi tiết

Quản lý tính toàn viện của các đường ống dẫn khí

Hệ thống quản lý tính toàn vẹn đường ống dẫn khí ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thiết kế, xây lắp, vận hành, bảo trì các đường ống dẫn khí. Quá trình quản lý tính toàn vẹn đường ống dẫn khí ...

Chi tiết

Phát triển mô hình dự báo khai thác cho các giếng dầu khí

Trong quá trình phát triển mỏ dầu khí, công việc phân tích lưu lượng lỏng khai thác trên số liệu đo đạc rất quan trọng. Trên cơ sở các mô hình mô phỏng truyền thống đang được áp dụng rộng rãi của ...

Chi tiết

Giải pháp tối ưu Gaslift tại các giàn đầu giếng bể Cửu Long với hàm lượng nước cao

Khai thác thứ cấp bằng gaslift đang được áp dụng rộng rãi ở các giếng dầu vào cuối thời kỳ khai thác, đặc biệt là khu vực có hàm lượng nước cao và lẫn tạp chất cơ học. Hàm lượng nước trong chất ...

Chi tiết

Đặc trưng vật lý, thạch học của đá chứa Pliocene khu vực trung tâm bể Sông hồng

Bài báo giới thiệu kết quả phân tích mẫu thạch học, mẫu lõi, FMI và minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để làm rõ đặc trưng của đá chứa Pliocene ở khu vực trung tâm bể Sông Hồng. Đó là ...

Chi tiết

Dự án thăm dò khai thác dầu khí với vấn đề nhận diện rủi ro

Rủi ro là thuộc tính tất yếu của hoạt động đầu tư, có thể xảy ra theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Nhận diện rủi ro là công việc quan trọng trong quá trình đánh giá dự án và ra quyết định đầu tư, ...

Chi tiết

Pin nhiên liệu - Nguồn năng lượng tương lai

Pin nhiên liệu là tế bào điện hóa chuyển đổi năng lượng tiềm tàng từ nhiên liệu thành điện thông qua phản ứng điện hóa của nhiên liệu hydro với chất oxy hóa thường là oxy.

Chi tiết

Nghiên cứu, cập nhật, rà soát hướng dẫn lựa chọn, lưu giữ, sử dụng và thải bỏ hóa chất trong các hoạt động dầu khí

Lĩnh vực dầu khí sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau, do đó cần áp dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất, đảm bảo an toàn môi trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự ...

Chi tiết

Dự báo giá dầu thô trong giai đoạn thị trường biến động bằng phương pháo Delphin

Trong thị trường dầu khí cạnh tranh và rủi ro, chính phủ hay doanh nghiệp dầu khí sẽ gặp khó khăn nếu không thể dự báo chính xác diễn biến thị trường (cung/cầu/giá). Dự báo chính xác thông tin thị ...

Chi tiết

Ứng dụng mạng neuron nhân tạo (ANN) trong dự báo độ rỗng

Nghiên cứu giới thiệu phương pháp dự báo độ rỗng bằng phương pháp truyền thống và sử dụng mạng neuron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN).

Chi tiết

Nghiên cứu sử dụng khí Gaslift cao áp tạo hệ bọt - acid xử lý vùng cận đáy giếng tại mỏ Bạch Hổ

Việc tính toán, lựa chọn phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng hợp lý sẽ tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng thu hồi dầu cho các giếng khai thác. Đối với giếng có nhiệt độ cao, mức độ ngập nước lớn ...

Chi tiết

Áp dụng mô hình điện dung đánh giá mức độ ảnh hưởng của giếng bơm ép tới giếng khai thác

Trong số các phương pháp kỹ thuật đánh giá vỉa chứa và hiệu quả bơm ép nước, các mô hình dự báo thường sử dụng các phương trình cân bằng năng lượng hoặc vật chất để đánh giá hiệu suất và đặc tính của ...

Chi tiết

Renewable energy business in oil companies - Case studies in Japan

Renewable energy has been the top preference among new business domains of Japanese oil companies. Applying qualitative research method, the paper aims to analyse the practices of renewable energy ...

Chi tiết

Predicting water influx for gas production wells of Lan Do field using material balance method

Lan Do gas field (Block 06-1 in Nam Con Son basin) started producing gas and condensate in October 2012. The cumulative production up to February 2018 was 6,854 billion cubic metres of gas and 0.09 ...

Chi tiết

Oligocene combination/stratigraphic traps and their reservoir quality in Cuu Long basin, offshore Vietnam

Cuu Long basin is a Cenozoic rift basin located in the Southeastern shelf of Vietnam with high potential of oil and gas. Up to date, most production in the Cuu Long basin is contributed from ...

Chi tiết

Influence of rock physics parameters on construction of rock physics template for Middle Miocene sand in Nam Con Son basin

Rock physics template (RPT) is a relative new tool of reservoir characterisation that can aid interpretation of well log data to help reduce the risks in seismic exploration and prospect evaluation. ...

Chi tiết

Determination of contribution proportion of injection wells in oil production by interwell tracer method using partitioning organic compounds from crude oil

Waterflooding is one of the most common secondary oil recovery methods because of its economic efficiency. In case where many injection wells contribute to the oil recovery process of a production ...

Chi tiết

Corrosion threats and strategy to secure mechanical integrity of Dung Quat refinery

This article summarises some key results of several analysis of corrosion issues in Dung Quat refinery and the selected strategic action plan for this critical matter. Since corrosion is a natural ...

Chi tiết

Characterisation of acid treatment for damaged zone in fractured granitic basement of Bach Ho field

Bach Ho is the largest reservoir in the continental shelf of Vietnam. This field consists of numerous oil pay zones, from Lower Miocene, Upper Oligocene, Lower Oligocene to Cenozoic fractured ...

Chi tiết

Architecture, depositional pattern of syn rift sediments in the Northern Song Hong basin and its petroleum system association

Rifting with syn rift sediments originally was formed during two tectonic phases in three stages. The syn rift deposits were composed of four units that have been identified by distinct seismic ...

Chi tiết

An applied machine learning approach to production forecast for basement formation - Bach Ho field

Oil production forecast is a major challenge in the oil and gas industry. Simulation model and prediction results play an important role in field operation and management. Currently, production ...

Chi tiết

Các tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới sử dụng trong công nghiệp dầu khí biển

Nhiều công trình nghiên cứu, sản phẩm công nghệ mới nhất đã được trình bày tại Hội thảo kỷ niệm 50 năm triển lãm các thành tựu công nghệ dầu khí biển tổ chức tại NRG Park, Houston, Mỹ từ ngày ...

Chi tiết

Kế hoạch ứng phó tình huống cơ bản cấp quốc gia sự cố cháy nổ giàn khoan và đường ống dẫn dầu, khí

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cơ bản cấp quốc gia sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí được xây dựng đáp ứng các yêu cầu phát luật hiện hành về an toàn cho công trình dầu khí, áp dụng cho các ...

Chi tiết

Cơ hội đầu tư sản xuất các sản phẩm hóa dầu từ olefin

Với mục tiêu phát triển lĩnh vực hóa dầu để đáp ứng nhu cầu trong nước, hướng tới xuất khẩu, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã nghiên cứu định hướng và cơ hooijj đầu tư các tổ hợp sản xuất sản phẩm hóa ...

Chi tiết

Giải pháp giảm thiểu rủi ro khi thi công khoan và hoàn thiện giếng khoan đan dày tại trầm tích miocene dưới trong giai đoạn cuối của mỏ và các khu vực vỉa suy giảm áp suất, nhiệt độ

Bài báo đánh giá tình trạng phức tạp sự cố xảy ra trong quá trình thi công các giếng khoan tại Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro", các vấn đề mới xuất hiện khi khoan đan dày vào giai đoạn cuối của ...

Chi tiết

Sử dụng mạng neuron nhân tạo (ANN) để dự báo đặc điểm phân bố và chất lượng đá chứa carbonate miocene bể trầm tích Phú Khánh

Đá carbonate được coi là đối tượng chứa tiềm năng trong bể Phú Khánh, minh chứng bởi phát hiện dầu khí trong carbonate tuổi Miocene tại giếng khoan 124-CMT-1X. Mạng neuron nhân tạo (ANN) áp dụng hiệu ...

Chi tiết

Nghiên cứu thiết kế công trình để phát triển các mỏ dầu khí cận biên

Mỏ dầu khí cận biên có quy mô nhỏ, trữ lượng thu hồi thấp, điều kiện phát triển mỏ khó khăn...và nếu phát triển khai thác trong điều kiện kinh tế, tài chính, kỹ thuật hiện tại thì nhà đầu tư chỉ đạt ...

Chi tiết

Đánh giá ăn mòn đường ống dẫn khí Bạch Hổ -Dinh Cố và đề xuất các giải pháp chống ăn mòn

Phan Công Thành, Trương Quang Trường, Trần Mai Khôi - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP - Email: truongtq@pvdmc.com.vn

Chi tiết

Tiến bộ trong xúc tác của quá trình Reforming methane –giải pháp tiềm năng để sử dụng hiệu quả các nguồn khí thiên nhiên có hàm lượng CO2 cao

Lưu Cẩm Lộc Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Email: luucamloc@hcmut.edu.vn

Chi tiết

Ứng dụng phương pháp địa thống kê trong dự báo các thông số địa cơ học và ứng dụng mô hình Sandpit 3D trong dự báo sinh cát cho giếng khai thác ở Bể Nam Côn Sơn.

Tạ Quốc Dũng (1), Lê Thế Hà (2), Nguyễn Tiến Đạt (1) 1.Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2.Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: tqdung@hcmut.edu.vn; halt01@pvn.vn

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn