Ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát áp suất cho các giếng có nhiệt độ cao, áp suất cao tại bể Nam Côn Sơn

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Trần Đăng Tú Viện Dầu khí Việt Nam Email: tuananguyen@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Phân vùng nguy cơ cháy nổ cho các công trình dầu khí

Phạm Minh Đức Viện Dầu khí Việt Nam Email: ducpm.cpse@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hàng nứt vỉa tới dẫn suất khe nứt và khối lượng hạt chèn khi thực hiện bơm nứt vỉa tầng Oligocene chặt sít

Nguyễn Hữu Trường - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Quốc Dũng - Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro”; Phạm Đình Phi - Baker-Hughes; Nguyễn Viết Khôi Nguyên - Trường Đại học Dầu khí Việt ...

Chi tiết

Xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong triển khai dự án ngành dầu khí

Nguyễn Quang Huy, Đỗ Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Hồng Anh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: huynq01@pvn.vn

Chi tiết

Cải thiện hiệu quả cháy và giảm khí thải khi sử dụng phụ gia nano cerium oxides cho dầu đốt lò (FO) sử dụng làm nhiên liệu động cơ

Huỳnh Minh Thuận, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Thị Lê Hiền, Nguyễn Mạnh Huấn, Nguyễn Khánh Toản Viện Dầu khí Việt Nam Email: thuanhm.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Mô phỏng phương pháp khoan 2 tỷ trọng ở giếng khoan nước sâu bể Nam Côn Sơn

Trần Đăng Tú, Vũ Đức Ứng, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Lê Quang Duyến, Lê Văn Nam Viện Dầu khí Việt Nam ,Đại học Mỏ - Địa chất Email: tutd@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Phương pháp minh giải tổ hợp tài liệu địa chất vật lý giếng khoan trong điều kiện địa chất phức tạp

Nguyễn Lâm Anh, Varlamov Denis Ivanovich Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro” Email: anhnl.rd@vietsov.com.vn

Chi tiết

Stray current interference and mitigation for underground pipeline

Shaosong Chen (1), Yi Lu (2), Wei Cui (1), Xiaohu Zhang (3), Guirong Wang (3), Minxu Lu (4) 1.Beijing Ankocorr Technology Co., Ltd., Beijing, China, 2.The Ohio State University, Columbus, Ohio, ...

Chi tiết

TẠP CHÍ DẦU KHÍ  (số 10/2018)

An official Publication of the Vietnam National Oil and Gas Group

Chi tiết

Approaches to enhance the value of Ca Voi Xanh gas via its transformation into nanocarbon materials

Nguyen Huu Luong (1), Nguyen Hoang Viet (1), Nguyen Van Dung (2) 1.Vietnam Petroleum Institute 2.Ho Chi Minh City University of Technology Email: luongnh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Combining low frequency spectral decomposition and post-stack seismic inversion to identify Middle Miocene gas bearing sands at Hai Thach field

Dao Ngoc Huong (1), Nguyen Trung Hieu (1), Nguyen Tien Thinh (1), Phan Dang Thai Son (2) 1.Vietnam Petroleum Institute, 2.Bien Dong POC Email: huongdn@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Maximising production in shale reservoirs

Hon Chung Lau National University of Singapore Email: ceelhc@nus.edu.sg

Chi tiết

Sources, mechanism and prediction method of scale formation in oil production in Vietnam

Kieu Anh Trung (1), Nguyen Minh Quy (1), Hoang Long (1), Truong Van Dung (1), Le Thi Thu Huong (1), Pham Thi Thuy(2), Vu Huu Huy(2) 1Vietnam Petroleum Institute, 2Hoan Vu Joint Operating Company ...

Chi tiết

Predicting hydrocarbon migration and accumulation in Block 09-3/12, Cuu Long basin by 3D petroleum system modelling

Nguyen Huy Giang (1) , Bui Huy Hoang (1), Nguyen Van Kieu (1), Pham Viet Au (2) 1.Vietnam Petroleum Institute, 2.Vietsovpetro Email: giangnh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Application of seismic attribute analysis to study fractured basement

Nguyen Thanh Tung(1), Pham Dinh Tan(1), Phan Thien Huong(2) 1.Vietnam Petroleum Institute, 2.Hanoi University of Mining and Geology Email: tungnt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Application of machine learning techniques in estimation of fracture porosity using fuzzy inference system for a FGB reservoir in

Cuu Long basin, Vietnam; Pham Huy Giao, Nakaret Kano, Kushan Sandunil, Bui Duc Trung; Asian Institute of Technology (AIT) Email: hgiao@ait.asia

Chi tiết

Hướng tiếp cận mới trong phân tích thử vỉa giếng khí có hàm lượng C02 cao

Lê Đình Thành, Nguyễn Hải An, Nguyễn Hoàng Đức Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Email: annh1@pvep.com.vn

Chi tiết

Đặc điểm hoạt động Diapir sét trong khu vực trung tâm bể trầm tích Sông Hồng

Nguyễn Tiến Thịnh - Viện Dầu khí Việt Nam; Bùi Huy Hoàng - Viện Dầu khí Việt Nam; Trần Thị Thanh Thúy - Viện Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Thanh Lam - Hội Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Trọng Tín - Hội Dầu ...

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thượng nguồn

Trần Ngọc Toản Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Chi tiết

Các phương pháp tăng cười thu hồi dầu và kết quả áp dụng tại một số mỏ trên thế giới

Nguyễn Văn Hùng, Vũ Mạnh Hào Lê Vũ Quân, Lương Hải Linh Đại học Dầu khí Việt Nam Viện Dầu khí Việt Nam Email: hungnv@pvu.edu.vn

Chi tiết

Triển vọng áp dụng các công nghệ tăng cường thu hồi dầu cho các mỏ dầu tại thềm lục địa Việt Nam

Phan Vũ Anh, Kiều Anh Trung, Trịnh Thanh Sơn, Hoàng Linh Cù Thị Việt Nga, Lê Thị Thu Hường, Lê Thế Hùng Viện Dầu khí Việt Nam Email: anhpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đánh giá tiềm năng áp dụng giải pháp cải thiện hệ số thu hồi dầu cho mỏ Đại Hùng

Nguyễn Hải An Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Email: annh1@pvep.com.vn

Chi tiết

Đánh giá khả năng và xây dựng kế hoạch thử nghiệm bơm ép polymer cho tầng Miocene dưới mỏ Bạch Hổ nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu

Phạm Trường Giang, Trần Đình Kiên, Hoàng Linh, Đinh Đức Huy Trần Xuân Quý, Phan Vũ Anh, Phạm Chí Đức, Lê Thế Hùng Phạm Văn Tú, Trần Đăng Tú, Vương Việt Nga, Lưu Đình Tùng Viện Dầu khí Việt ...

Chi tiết

Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu của Liên doanh Việt – Nga “VietsovPetro”

Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu của Liên doanh Việt – Nga “VietsovPetro”

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn