Ứng dụng mô hình địa cơ học và ứng suất tới hạn xác định hướng khe nứt mở trong đá móng

Tạ Quốc Dũng, Phạm Trí Dũng, Lê Thế Hà, Nguyễn Văn Thuận Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh Công ty Liên doanh điều hành Dầu khí Cửu Long Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đại học Chulalongkorn Email: ...

Chi tiết

Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas

Hoàng Thị Đào, Nguyễn Thu Hà Viện Dầu khí Việt Nam Email: daoht@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Các dấu  hiệu trực tiếp dự báo sự tồn tại của ký hydrate từ tài liệu địa chấn trên khu vực nước sâu thềm lục địa Việt Nam

Nguyễn Thu Huyền, Trịnh Xuân Cường, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Hiếu, Tống Duy Cương Nguyễn Thu Huyền, Trịnh Xuân Cường, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Hiếu, Tống Duy Cương Nguyễn Hoàng Sơn, ...

Chi tiết

Tinh chỉnh và tối ưu các thông số vận hành phân xưởng pru nhằm tối đa thu hồi sản phẩm propylene trong điều kiện phân xưởng vận hành ở công suất cao 110-115% thiết kế

Hồ Quang Xuân Nhàn, Nguyễn Hoàng Tri, Đặng Ngọc Đình Điệp Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: nhanhqx@bsr.com.vn

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ siêu âm độ nhạy cao cho việc kiểm tra, giám sát liên tục ăn mòn bên trong đường ống bể chứa dầu khí

Đỗ Thành Trung, Phạm Ngọc Sơn, Phan Công Thành Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí Email: trungdt@pvchem.com.vn

Chi tiết

Thị trường dầu thô năm 2019 và dự báo năm 2020

Trong năm 2020, mức giá dầu trung bình năm 2020 theo giá Brent được dự báo sẽ ở mức 62 USD/THÙNG. Nguồn cung dự báo sẽ tiếp tục thắt chặt với nhận định cam kết cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước ...

Chi tiết

Nghiên cứu ứng dụng hệ hóa phẩm hạn chế thâm nhập nước vào giếng khai thác cho các khu vực có nhiều vỉa mỏng xen kẹp

Với đối tượng khai thác có nhiều tập vỉa mỏng nằm sát nhau, các tầng dầu nước đan xen, áp dụng các phương pháp ngăn cách nước cơ học truyền thống có thể bít luôn các kênh dẫn có lưu lượng dầu lớn nằm ...

Chi tiết

Hiệu quả áp dụng phương pháp khoan kiểm soát áp suất khi thi công các giếng dầu khí ở việt nam và xây dựng mô hình tính toán các thông số khoan kiểm soát áp suất cho giếng khoan bể cửu long

Công nghệ khoan kiểm soát áp suất đã được nghiên cứu và áp dụng ngày càng phổ biến trong hoạt động khoan dầu khí. Công nghệ này cho phép thi công an toàn trong điều kiện phức tạp, tiềm ẩn rủi ro như ...

Chi tiết

Duy trì khai thác dầu cho giếng có hàm lượng nước cao sau quá trình đóng giếng bằng phương pháp bơm diesel

Sau một thời gian khai thác, nước vỉa xâm nhập vào giếng làm giảm lưu lượng dầu, gây khó khăn trong quá trình vận hành. Khó khăn lớn là phục hồi lại điều kiện khai thác của các giếng có hàm lượng ...

Chi tiết

Ứng suất kiến tạo và ảnh hưởng đến hoạt động khoan dầu khí

Dự án Bản đồ ứng suất kiến tạo thế giới (World Stress Map - WSM) là dự án hợp tác giữa các học viện, các ngành công nghiệp và các chính phủ nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu toàn diện về ứng suất căng ...

Chi tiết

Phát triển xúc tác tiên tiến trên cơ sở Ni-Ga để chuyển hóa Co2 thành Methanol

Bài báo trình bày các kết quả chế tạo, đặc trưng các hệ XÚC tác trên cơ sở Ni-Ga, gồm xúc tác Ni-Ga dạng hợp kim, Ni-Ga/oxide, Ni-Ga/ mesosilica và Ni-Ga-Co/mesosilica; ứng dụng các xúc tác này cho ...

Chi tiết

Kết Nối Thư Viện Dữ Liệu Mô Hình Địa Hóa Mã Nguồn Mở (Phreeqc) Với Mô Hình Mô Phỏng Khai Thác Để Mô Phỏng Các Tương Tác Địa Hóa Và Sự Dịch Chuyển Của Nước Bơm Ép Trong Vỉa Dầu Khí

Các phản ứng hóa học có thể xảy ra trong quá trình dịch chuyển nước bơm ép trong vỉa (như sa lắng, thành đá, hòa tan, trao đổi cation…) thường không được tính đến trong quá trình mô phỏng khai thác ...

Chi tiết

Giải pháp ứng phó rủi ro của các công ty dầu khí trên thế giới

Hoạt động dầu khí tiềm ẩn rất nhiều yếu tố rủi ro mang tính đặc thù như: địa chất, kỹ thuật, sản xuất, địa chính trị, biến động giá dầu… Bên cạnh đó, các công ty dầu khí cũng chịu tác động của các ...

Chi tiết

Study on preparation of advanced Ni-Ga based catalysts for converting CO2 to methanol

The paper covered preparations and characterisations of Ni-Ga based catalysts including Ni-Ga alloy, Ni-Ga/mixed oxides, Ni-Ga/ mesosilica and Ni-Ga-Co/mesosilica for synthesis of methanol from ...

Chi tiết

Progress in catalysts of reforming methane process - A potential solution for effective use of CO2 - rich natural gas sources

The rapid increase in emissions of major greenhouse gases such as CO2 and CH4 in the last decade has seriously affected the climate change and the living environment in the world in general and in ...

Chi tiết

Orientations for efficient treatment and processing of high CO2 content natural gas resources in Vietnam

CO2-rich natural gas sources are popular in Vietnam, with their CO2 contents in the range of 10 - 60 mol%. Based on various CO2 contents of natural gas sources, a certain number of technologies are ...

Chi tiết

Impact of high CO2 content in natural gas

Most of the production of bulk chemicals like ammonia and methanol uses natural gas as feedstock and fuel. Especially the reforming process requires a high amount of energy and the chemical products ...

Chi tiết

CO2 removal optimisation for the BR-E membrane system by data analysis and modelling

Development of offshore high carbon dioxide (CO2) gas fields will indisputably pose significant new challenges for all E&P companies in the world. Acid gas removal from natural gas is an ...

Chi tiết

Advanced technology utilising CO2-containing methane for production of CNTs and graphene and their applications

Nanotechnology in particular carbon nanomaterials, such as carbon nanotubes (CNTs) and graphene, is both technologically and commercially important. This is clearly seen from the amount of scientific ...

Chi tiết

Xây dựng cơ sở, phương pháp nhằm đánh giá, thẩm định công tác địa kỹ thuật cho các mỏ dầu khí trong giai đoạn suy giảm khai thác

Để gia tăng và duy trì sản lượng khai thác, giải pháp địa chất kỹ thuật (GTM) được ưu tiên sử dụng như: khoan giếng mới (giếng đan dày, giếng khoan cắt thân), chuyển tầng khai thác, bắn thêm vỉa, nứt ...

Chi tiết

Phòng ngừa rủi ro trong hợp đồng dầu khí quá lăng kính lý thuyết kinh tế

Bài báo giới thiệu một số lý thuyết kinh tế học hiện đại nhằm giải thích các phương thức mà các yếu tố rủi ro và lợi nhuận cũng như động lực đầu tư được cân bằng để hợp đồng dầu khí trở nên chấp nhận ...

Chi tiết

Nghiên cứu nguồn gốc hydrocarbon cấu tạo CTT, Bể Cửu Long

Bài báo sử dụng kết quả phân tích địa hóa của giếng khoan CTT-2X và CTT-3X thuộc cấu tạo CTT để luận giải nguồn gốc hydrocarbon bằng các thông số địa hóa cũng như sự có mặt của các cấu tử như: ...

Chi tiết

Nâng cao độ bền thủy nhiệt cho Zeolite ZSM-5 thông qua quá trình biến tính với hợp chất Phosphorus

Quá trình biến tính ZSM-5 với hợp chất của phosphorus (P) nhằm tăng cường độ bền thủy nhiệt khi hoạt động trong quá trình cracking được thực hiện trong nghiên cứu này. Các mẫu biến tính với tỷ lệ ...

Chi tiết

Địa điểm địa hóa đá mẹ khu vực Bể Tư Chính - Vũng Mây

Bài báo giới thiệu đặc điểm đá mẹ sinh dầu, khí khu vực bể Tư Chính - Vũng Mây, là vùng nước sâu xa bờ của thềm lục địa Việt Nam. Dầu được phát hiện tại Lô 136 là thông tin quan trọng góp phần xác ...

Chi tiết

Nghiên cứu ứng dụng mô hình tăng trưởng Logistic để dự báo khai thác cho tầng Miocene dưới, mỏ Bạch Hổ

Bài báo ứng dụng mô hình tăng trưởng logistic (LGM) để dự báo khai thác cho tầng Miocene dưới, mỏ Bạch Hổ bằng cách xác định một tập hợp các thông số đường cong suy giảm qua quá trình tái lặp lịch sử ...

Chi tiết

Đánh giá  hiệu quả nứt vỉa thủy lực nhiều giai đoạn cho đối tượng Miocene dưới, bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam

Bài báo đánh giá hiệu quả nứt vỉa thủy lực nhiều giai đoạn tầng sản phẩm cho đối tượng Miocene dưới, giếng đơn thuộc bể Cửu Long tại thềm lục địa Việt Nam.

Chi tiết

Sinh địa tầng và địa tầng phân tập trầm tích Miocene giữa - Pliocene dưới, Lô 05-1, bể nam côn sơn

Địa tầng phân tập là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng các mô hình địa chất của cấu tạo, khu vực.

Chi tiết

Dự trữ dầu chiến lược - Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong dự trữ dầu chiến lược quốc gia

Dự trữ dầu quốc gia đã được Chính phủ định hướng trong Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu (2009 và 2017) với mục tiêu đến năm 2020, tổng quy mô hệ thống dự trữ dầu ...

Chi tiết

Cung - Cầu khí tự nhiên và vai trò của khí phi truyền thống trong quá trình chuyển đổi năng lượng

Bài báo phân tích nhu cầu, triển vọng và vai trò của khí tự nhiên (đặc biệt là khí phi truyền thống) trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Nhóm tác giả đánh giá kết quả nghiên cứu tiềm năng ...

Chi tiết

Ứng dụng phương pháp đo sâu điện trở (Ves) và điện từ (EM) trong nghiên cứu cấu trúc địa chất nông phục vụ công tác kiểm tra nền móng đường ống dẫn khí

Các cấu trúc địa chất nông trước đây thường được khảo sát bằng phương pháp khoan với chi phí cao và rất khó tiến hành. Hiện nay, các phương pháp khảo sát địa vật lý mới (như địa chấn, điện một ...

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn