BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

(Khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020)

TRẦN SỸ THANH
Bí thư Đảng bộ


PHẠM XUÂN CẢNH
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

LÊ MẠNH HÙNG
Phó bí thư Đảng ủy

NGUYỄN VŨ TRƯỜNG SƠN
Ủy viên Ban Thường vụ

ĐINH VĂN SƠN
Ủy viên Ban Thường vụ

TRẦN QUANG DŨNG
Ủy viên Ban Thường vụ

NGHIÊM THÙY LAN
Ủy viên Ban Thường vụ

BÙI THỊ NGUYỆT
Ủy viên Ban Thường vụ

PHAN NGỌC TRUNG
Ủy viên Ban chấp hành

NGUYỄN HÙNG DŨNG
Ủy viên Ban chấp hành

NGUYỄN QUỐC THẬP
Ủy viên Ban chấp hành

ĐỖ CHÍ THANH
Ủy viên Ban chấp hành

NGUYỄN VĂN MẬU
Ủy viên Ban chấp hành

LÊ XUÂN HUYÊN
Ủy viên Ban chấp hành

TRẦN BÌNH MINH
Ủy viên Ban chấp hành

ĐẶNG THỊ HÀ CHÂU
Ủy viên Ban chấp hành

CAO HOÀI DƯƠNG
Ủy viên Ban chấp hành

TRỊNH XUÂN CƯỜNG
Ủy viên Ban chấp hành

VŨ KHÁNH ĐÔNG
Ủy viên Ban chấp hành

Nguyễn Anh Đức

NGUYỄN ĐỨC ANH
Ủy viên Ban chấp hành

PHẠM QUANG DŨNG
Ủy viên Ban chấp hành

VŨ THỊ THU HƯƠNG
Ủy viên Ban chấp hành

PHẠM VIỆT ANH
Ủy viên Ban chấp hành

PHAN KIẾN ANH
Ủy viên Ban chấp hành

PHẠM TIẾN DŨNG
Ủy viên Ban chấp hành

NGUYẾN ANH TUẤN
Ủy viên Ban chấp hành

 

 

 

 

NGÔ HỮU HẢI
Ủy viên Ban chấp hành

NGUYỄN SINH KHANG
Ủy viên Ban chấp hành

HỒ CÔNG KỲ
Ủy viên Ban chấp hành

NGUYỄN QUỲNH LÂM
Ủy viên Ban chấp hành

 

 

 

 

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
Ủy viên Ban chấp hành

LÊ NHƯ LINH
Ủy viên Ban chấp hành

TRẦN HỒNG NAM
Ủy viên Ban chấp hành

ĐỖ KHANG NINH
Ủy viên Ban chấp hành

 

 

 

 

DƯƠNG MẠNH SƠN
Ủy viên Ban chấp hành

LÊ NGỌC SƠN
Ủy viên Ban chấp hành

LÊ CỰ TÂN
Ủy viên Ban chấp hành

BÙI MINH TIẾN
Ủy viên Ban chấp hành

NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Ủy viên Ban chấp hành

TRẦN QUỐC VIỆT
Ủy viên Ban chấp hành

 

 

 

 

NGUYỄN TUẤN ANH
Ủy viên Ban chấp hành

 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn