BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

(Khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020)

TRẦN SỸ THANH
Bí thư Đảng bộ


Phạm Xuân Cảnh

PHẠM XUÂN CẢNH
Phó bí thư Thường trực

NGUYỄN VŨ TRƯỜNG SƠN
Phó Bí thư Đảng bộ 

   

PHẠM VIỆT ANH

 

ĐẶNG THỊ HÀ CHÂU

Ông Nguyễn Hùng Dũng

NGUYỄN HÙNG DŨNG

Phạm Quang Dũng

PHẠM QUANG DŨNG 

PHẠM TIẾN DŨNG

Trần Quang Dũng

TRẦN QUANG DŨNG

Cao Hoài Dương

CAO HOÀI DƯƠNG

Vũ Khánh Đông

VŨ KHÁNH ĐÔNG

Lê Mạnh Hùng

LÊ MẠNH HÙNG

Vũ Thị Thu Hương

VŨ THỊ THU HƯƠNG

Nguyễn Sinh Khang

NGUYỄN SINH KHANG

Hồ Công Kỳ

HỒ CÔNG KỲ

 

Nghiêm Thùy Lan
NGHIÊM THÙY LAN

Nguyễn Quỳnh Lâm

NGUYỄN QUỲNH LÂM

Lê Như Linh

LÊ NHƯ LINH

Trần Hồng Nam

TRẦN HỒNG NAM

Vũ Thị Tố Nga

VŨ THỊ TỐ NGA

Bùi Thị Nguyệt

BÙI THỊ NGUYỆT

Đỗ Khang Ninh

ĐỖ KHANG NINH

Đinh Văn Sơn

ĐINH VĂN SƠN

Lê Ngọc Sơn 

LÊ NGỌC SƠN

LÊ CỰ TÂN

ĐỖ CHÍ THANH 

BÙI NGỌC THẮNG


 NGUYỄN QUỐC THẬP

NGUYỄN QUỐC THỊNH  


BÙI MINH TIẾN

Hoàng Ngọc Trung

HOÀNG NGỌC TRUNG 

Phan Ngọc Trung

PHAN NGỌC TRUNG

Nguyễn Anh Tuấn

NGUYỄN ANH TUẤN

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Trần Quốc Việt

TRẦN QUỐC VIỆT

Nguyễn Hoàng Yến

NGUYỄN HOÀNG YẾN

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn