CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC

STT

TỔ CHỨC ĐẢNG

1

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

2

Đảng bộ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

3

Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP)

4

Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS)

5

Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil)

6

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPOWER)

7

Đảng bộ Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

8

Đảng bộ Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo)

9

Đảng bộ Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

10

Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCombank).

11

Đảng bộ Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO)

12

Đảng bộ Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)

13

Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)

14

Đảng bộ Công ty Cổ phần PVI (PVI)

15

Đảng bộ Công ty Lọc hoá Dầu Bình Sơn (BSR)

16

Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTRANS)

17

Đảng bộ Tổng công ty Bảo Dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR)

18

Đảng bộ Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC)

19

Đảng bộ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)

20

Đảng bộ Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)

21

Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)

22

Đảng bộ Cty TNHH1TV Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất (DQS)

23

Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE)

24

Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)

25

Đảng bộ cơ sở Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

26

Đảng bộ cơ sở Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc

27

Đảng bộ Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2

28

Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1

29

Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1

30

Chi bộ Công ty TNHH Lọc hoá Dầu Nghi Sơn (NSRP)

31

Chi bộ Công ty CP Dầu khí Đầu Tư Khai thác Cảng Phước An

32

Chi bộ Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam

33

Chi bộ Chi nhánh Phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn

 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn