ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

BÙI THỊ NGUYỆT
Chủ nhiệm

Bà Phạm Thị Bình

PHẠM THỊ BÌNH
Phó Chủ nhiệm

PHẠM QUANG DŨNG
Phó Chủ nhiệm

Vũ Khánh Đông

VŨ KHÁNH ĐÔNG
Ủy viên

NGUYỄN THỊ HIỀN
Ủy viên

ĐẶNG VĂN HUỆ
Ủy viên

PHẠM ĐĂNG NAM
Ủy viên

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn