Hành trình phát triển bền vững
44 năm qua, kể từ ngày Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập, các thế hệ người lao động dầu khí đã tiếp nối nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ lớn lao mà Đảng, Bác Hồ và cả dân tộc giao phó, xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật trụ cột quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi chiến thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để nhanh chóng tìm ra và khai thác dầu, khí, nguồn năng lượng quan trọng cho phát triển kinh tế, khôi phục đất nước, ngày 6-8-1975, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố xúc tiến việc tìm kiếm và khai thác dầu mỏ trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, đồng thời mở cửa, sẵn sàng thảo luận với các chính phủ và các công ty nước ngoài muốn tham gia.


Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ

Ngày 9-8-1975, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 244-NQ/TW về việc triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước. Đây là văn bản đầu tiên về dầu khí của Đảng ta, thể hiện sự sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam.

Ngay sau Nghị quyết số 244-NQ/TW, ngày 20-8-1975, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn Quyết nghị số 33-QN/QH/K5 thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.

Căn cứ vào Nghị quyết và Quyết nghị trên, ngày 3-9-1975, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 170/CP về việc thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của ngành Dầu khí Việt Nam, chấm dứt thời kỳ hoạt động của các tổ chức riêng rẽ thuộc Tổng cục Địa chất, Tổng cục Hóa chất… Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam là tổ chức Nhà nước đầu tiên quản lý một ngành kinh tế kỹ thuật thống nhất trong cả nước.

Nghị định số 170/CP có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển ngành Dầu khí non trẻ của Việt Nam. Từ đó, hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai mạnh mẽ ở cả miền Bắc, miền Nam, thềm lục địa phía Nam và chúng ta đã có nhiều phát hiện dầu khí ở cả trên đất liền và ở thềm lục địa.

Trải qua quá trình phát triển, để phù hợp với mô hình và quy mô hoạt động từng giai đoạn, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được đổi tên thành Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 28-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua hơn bốn thập niên hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, định hướng đúng đắn, động viên kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện hỗ trợ tích cực từ phía các bộ, ngành Trung ương và địa phương, sự tin tưởng cổ vũ của mọi tầng lớp nhân dân, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tổng hợp tiềm năng, nguồn lực, chung sức đồng lòng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày nay, chúng ta đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ trong các lĩnh vực: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lập nên những kỳ tích về kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an sinh xã hội, tham gia giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước đã đánh giá, ghi nhận những thành tựu lớn lao ấy và trao tặng cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng Lao động...

44 năm qua, những giá trị truyền thống quý báu của ngành Dầu khí luôn được gìn giữ và tiếp tục phát huy, ngọn lửa khát vọng và niềm tin không ngừng lan truyền đến mọi thế hệ người lao động dầu khí, đặc biệt là thế hệ trẻ, tạo nên sự đồng tâm hiệp lực trong toàn hệ thống, hướng đến những thành tích mới, trên tầm cao mới, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 Đến nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế với trình độ khoa học công nghệ tương đồng với các nước phát triển, có quy mô lớn và năng lực cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và quản lý, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao và đặc thù, không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng..

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn, thách thức nhất của ngành công nghiệp dầu khí thế giới nói chung và với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng từ năm 2014 đến nay, khi giá dầu ở mức thấp kéo dài, Tập đoàn và các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động Dầu khí trên đất liền, trên biển, ở trong nước, ngoài nước luôn thống nhất một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt trọng trách tìm kiếm, quản lý, giữ gìn, khai thác, phát huy giá trị nguồn tài nguyên quý giá, theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đến nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế với trình độ khoa học công nghệ tương đồng với các nước phát triển, có quy mô lớn và năng lực cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và quản lý, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao và đặc thù, không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng. Hoạt động dầu khí phát triển mạnh mẽ ở tất cả các khâu từ thượng nguồn đến trung nguồn và hạ nguồn cũng như các khâu thương mại và dịch vụ dầu khí.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ các ngành công nghiệp khí, công nghiệp điện, công nghiệp lọc dầu, hóa dầu, phát triển chế biến dầu khí, sản xuất ổn định các nhà máy đạm, ethanol sinh học, xơ sợi, các dự án hóa dầu từ khí khác; huy động hiệu quả và tối ưu công suất các nhà máy điện; tiếp tục thu hút tối đa các hoạt động dịch vụ dầu khí nhằm tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ trong hoạt động dầu khí.

Hiện nay, bên cạnh công tác tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu lực về quản lý, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã và đang đồng tâm hiệp lực tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức quản lý, đầu tư tài chính, thị trường, khoa học công nghệ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, an toàn và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ôn lại chặng đường lịch sử truyền thống, những người lao động dầu khí hôm nay tự hào nhìn lại hành trình đã đi qua đầy khó khăn nhưng rất vinh quang để tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất mong muốn cháy bỏng của Bác Hồ kính yêu: Việt Nam có ngành công nghiệp dầu khí hùng mạnh.

Nguyễn Tiến Dũng


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn