Kết Nối Thư Viện Dữ Liệu Mô Hình Địa Hóa Mã Nguồn Mở (Phreeqc) Với Mô Hình Mô Phỏng Khai Thác Để Mô Phỏng Các Tương Tác Địa Hóa Và Sự Dịch Chuyển Của Nước Bơm Ép Trong Vỉa Dầu Khí
Các phản ứng hóa học có thể xảy ra trong quá trình dịch chuyển nước bơm ép trong vỉa (như sa lắng, thành đá, hòa tan, trao đổi cation…) thường không được tính đến trong quá trình mô phỏng khai thác bằng các phần mềm chuyên dụng. Bài báo giới thiệu nguyên lý và phần mềm kết nối giữa mô hình địa hóa mã nguồn mở (PHREEQC) và công cụ mô phỏng khai thác, để xây dựng mô hình mô phỏng tối ưu nhằm đánh giá quá trình dịch chuyển nước bơm ép từ giếng bơm ép đến giếng khai thác. Sự thay đổi dọc đường dịch chuyển của nước vỉa/nước bơm ép do các tương tác địa hóa được tính toán và mô hình hóa dưới dạng 2D/3D. Mô hình kết nối cũng được sử dụng để đánh giá thử nghiệm sự dịch chuyển của lưu thể vỉa giữa giếng bơm ép và giếng khai thác tại một mỏ thực tế.

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn