PVEP dự kiến về đích sớm 12 ngày sản lượng khai thác dầu khí năm 2019
Theo dự kiến, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) sẽ chính thức hoàn thành sản lượng khai thác dầu khí vào ngày 19/12/2019, về đích sớm trước 12 ngày với tổng sản lượng khai thác năm 2019 ước đạt 4,45 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu) bằng 103% kế hoạch năm.

Năm 2019 đã đi qua trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại và thương mại toàn cầu sụt giảm do tình trạng căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới lĩnh vực sản xuất và kéo giảm nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Bên cạnh đó, hoạt động dầu khí trên biển gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá dầu tiếp tục biến động và không ổn định qua các tháng trong năm.


 Giàn khoan tại mỏ Rạng Đông

Trong bối cảnh giá dầu thô diễn biến khó lường trong khi những khó khăn, bất cập của PVEP chưa được tháo gỡ như cơ chế tài chính chưa phù hợp với đặc thù hoạt động lĩnh vực thăm dò khai thác, PVEP vẫn thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt, chưa có quy định về quản lý đầu tư các dự án dầu khí trong nước, các quy định pháp luật chồng chéo, PVEP tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện tới từng đơn vị/dự án; định kỳ tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động sản xuất được an toàn, liên tục và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời thực hiện các giải pháp tối ưu, tiết giảm chi phí. Với giá dầu thực tế cao hơn giá dầu kế hoạch và việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do PVN giao.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu. Sản lượng khai thác năm 2019 dự kiến đạt 4,45 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu), bằng 103% kế hoạch năm, trong đó: khai thác dầu đạt 3,13 triệu tấn (toàn đề án: 6,71 triệu tấn), đạt 103% kế hoạch năm; khai thác khí đạt 1.320 triệu m3 (toàn đề án: 2.829 triệu m3), đạt 103% kế hoạch năm.

Những thành tích này là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP, đồng thời, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Kết quả này sẽ tạo động lực hứng khởi, niềm giúp PVEP vững bước thực hiện nhiệm vụ năm 2020, tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn