Các công ty thành viên PV GAS nỗ lực phát triển thị trường khí
Vừa qua, Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) và Công ty CP Kinh doanh Khí miền Bắc (PV GAS North – KMB), hai đơn vị thành viên của PV GAS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019.

Điều hành ĐHĐCĐ PV GAS D có ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Thanh Nam, Thành viên HĐQT - Giám đốc; ông Nguyễn Quang Huy thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty.


Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVGAS D 2019

Tại đại hội, PV GAS D đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT PV GAS D thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với PV GAS (bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản); Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Trong năm 2018, PV GAS D đã hoàn thành vượt mức tất cả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng sản lượng cấp khí trong năm đạt 977 triệu Sm3, vượt 12,7% so với kế hoạch, trong đó khí thấp áp đạt 619 triệu Sm3, vượt 8,6% so với kế hoạch; CNG đạt 358 triệu Sm3, vượt mạnh 20,6% so với chỉ tiêu của ĐHĐCĐ. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 8.142 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước và vượt 14,9% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế cũng tăng trưởng mạnh 16,6% so với năm trước lên mức 306,67 tỷ đồng, vượt 33,3% kế hoạch được giao; trong khi lợi nhuận sau thuế vượt đến 34,92% so với kế hoạch và ghi nhận ở mức 243,12 tỷ đồng, tăng trưởng 16,5% so với năm trước.


PV GAS D nhận giải thưởng Top Brand Việt Nam

Năm 2019 PV GAS D nhấn mạnh vào các nhiệm vụ: Vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu trong mọi hoạt động; Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa, dự báo, ấn định, cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng; Hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt và chiến lược phát triển của Tổng Công ty; Lập phương án kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng cho việc cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp; Phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên, nâng cao tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; Quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ; Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ là 18%.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trả lời và ghi nhận các câu hỏi, ý kiến đóng góp của cổ đông về các báo cáo liên quan, xoay quanh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chia cổ tức, các dự án đầu tư xây dựng, chiến lược phát triển thị trường trong giai đoạn tới và các chương trình an sinh xã hội… Ban lãnh đạo PV GAS D cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định, phát triển của công ty trong các năm tới.

Trong năm 2019, PV GAS D tiếp tục tập trung phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên bằng đường ống, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống cung cấp khí cho khách hàng, bên cạnh đó tăng cường phát triển, đầu tư xây dựng và đẩy mạnh công tác thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị sử dụng khí từ đó mở ra hướng đi mới cho PV GAS D trong tương lai.

PV GAS North chống cạnh tranh không lành mạnh

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, lãnh đạo PV GAS North – KMB cho biết, năm 2018 KMB nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thị trường, giữ vững sự ổn định của công ty, hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.Đại hội đồng cổ đông thường niên PVGAS North 2019

Ông Trần Trọng Hữu, Chủ tịch HĐQT KMB cho biết, năm 2018 giá dầu, khí thế giới vẫn biến động nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ LPG của công ty trong Quý IV; nguồn cung LPG trong và ngoài nước tiếp tục dư thừa; thị trường kinh doanh LPG khu vực phía Bắc cạnh tranh quyết liệt, không lành mạnh; gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh LPG diễn ra công khai, rộng khắp. Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí (trong đó có LPG) đã xoá bỏ hoặc giảm hầu hết các yêu cầu bắt buộc về cơ sở vật chất như kho chứa LPG, trạm chiết nạp, số lượng chai LPG, thiết lập hệ thống phân phối... bước đầu xóa bỏ tâm lý hoạt động cầm chừng của các nhãn hiệu gas vừa và nhỏ, tuy nhiên cũng đồng thời xuất hiện ngày càng nhiều việc cạnh tranh không lành mạnh, sang chiết nạp gas lậu và giành giật sản lượng bằng việc giảm sâu giá bán.


Xe vận chuyển CNG PV GAS North

Trong bối cảnh đó, KMB đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch theo Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ LPG dân dụng của PV GAS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Thực hiện các giải pháp về kinh doanh, KMB tiếp tục bám sát thị trường, đồng hành hỗ trợ các kênh bán hàng hiện tại để giữ chân khách hàng, kịp thời điều chỉnh giá giao LPG linh hoạt tại từng thời điểm. Về hoạt động kinh doanh CNG, hệ thống khách hàng đã ổn định, hoạt động cấp khí CNG được liên tục. Công tác phối hợp điều độ khí được KMB duy trì chặt chẽ với đơn vị cung cấp nguồn, luôn cập nhật tình hình trạm nén khi có sự cố và liên hệ thường xuyên với đơn vị vận tải đảm bảo không gián đoạn khí cấp cho khách hàng.

Việc giá dầu có xu hướng tăng cao dẫn đến giá thành nhiên liệu CNG đang mất dần đi lợi thế cạnh tranh so với các nhiên liệu khác, vì vậy khách hàng nhiều lần đề nghị tăng sản lượng, chiết khấu hoặc có xu hướng trở về sử dụng nhiên liệu truyền thống để tiết giảm chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.


PVGAS North tổ chức giới thiệu bình gas tại Hà Nội

Tại Đại hội, KMB đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Báo cáo thực hiện tiền lương/thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS; Cổ tức của năm 2018 là 5%.

M.P


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn