Sinh địa tầng và địa tầng phân tập trầm tích Miocene giữa - Pliocene dưới, Lô 05-1, bể nam côn sơn
Địa tầng phân tập là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng các mô hình địa chất của cấu tạo, khu vực.

Trong bài báo này, đối tượng nghiên cứu là trầm tích Miocene giữa - Pliocene dưới được lắng đọng hoàn toàn trong môi trường biển thuộc khu vực phía Đông, Lô 05-1, bể Nam Côn Sơn. Địa tầng phân tập trong mặt cắt được minh giải trên cơ sở kết quả phân tích sinh địa tầng của các nhóm hóa thạch trùng lỗ (foraminifera), tảo vôi (calcareous nannofossil) và tảo biển (marine dinoflagellate). Kết quả phân chia được 4 tập trầm tích tương ứng với các bề mặt ranh giới, mặt ngập lụt cực đại, hệ thống trầm tích và môi trường lắng đọng trầm tích; dự báo các tập có khả năng chứa và các tầng chắn địa phương.

Kết quả phân tích sinh địa tầng và phân tập địa tầng cung cấp thông tin về hệ thống dầu khí và các mô hình lắng đọng trầm tích liên quan đến các yếu tố: nhận dạng các mặt bất chỉnh hợp, đới cô đặc hóa thạch (condensed section), các hệ thống trầm tích, cổ môi trường, tập chứa tiềm năng, tầng chắn địa phương, đánh giá tốc độ lắng đọng và thời gian gián đoạn của trầm tích. Từ đó, dự báo các thành phần trong hệ thống trầm tích và sự phân bố của các tập. Ứng dụng của sinh địa tầng phân tập trong nghiên cứu này giúp chính xác hóa môi trường lắng đọng, mô hình lắng đọng và mối tương quan giữa các đơn vị trầm tích. Vì vậy, sinh địa tầng phân tập trở thành công cụ hữu ích quan trọng trong việc tìm kiếm các cấu tạo triển vọng, dự báo các tầng chứa và chất lượng tầng chắn.

 

Hình 3: Mô hình lắng đọng trầm tích (Vail, 1987)

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn