PTSC chắc nền tảng vững tương lai
Là doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí có cơ sở vật chất mạnh, có năng lực dịch vụ đa ngành, đủ khả năng thực hiện trọn gói dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí..., trong năm 2018, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã có nhiều thành công đáng ghi nhận.

Những điểm sáng

Trong bối cảnh khó khăn của năm 2018, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động, phát động các phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Kết quả, doanh thu hợp nhất đạt 15.000 tỉ đồng, bằng 115% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 960 tỉ đồng, bằng 137% kế hoạch...


Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh thăm các công trình của PTSC (Ảnh: Hiền Anh)

Về dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng, PTSC đã thực hiện hiệu quả việc cung cấp tàu dịch vụ trực an ninh, phòng cháy chữa cháy, an toàn, lai dắt cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan thực hiện công tác trực standby an toàn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng số giờ trực bằng 40.919 giờ. Tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), PTSC đã cung cấp các tàu dịch vụ phục vụ vận hành cũng như hỗ trợ đón 19 tàu VLCC (Very Large Crude Carriers) an toàn, hiệu quả cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn… Cả năm 2018, doanh thu thực hiện 2.200 tỉ đồng, đạt 147% kế hoạch.

Đối với dịch vụ cung cấp, quản lý, vận hành, khai thác tàu chứa FSO/FPSO, tỷ lệ khai thác liên tục của các FSO/FPSO được duy trì ổn định. Theo đó FSO PTSC Biển Đông 1 đạt 100%, FPSO Ruby II đạt 99,80% và FPSO PTSC Lam Sơn đạt 99,27%... Doanh thu thực hiện cả năm 2018 đạt 2.006 tỉ đồng (134% kế hoạch).

Cả năm 2018, doanh thu dịch vụ cơ khí dầu khí đạt 7.974 tỉ đồng (112% kế hoạch). Cụ thể, PTSC tập trung hoàn thành các hạng mục công việc của Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, đồng thời tiếp tục tham gia đấu thầu cũng như tích cực chuẩn bị nguồn lực cần thiết để thực hiện Dự án Gallaf-Al Shaheen, Dự án Salman Development, Dự án Nam Du/U Minh. Ngoài ra, trong năm 2018, PTSC tiếp tục thực hiện an toàn, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tiến độ của các dự án: Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (tiến độ tổng thể đạt 60,14%); mở rộng Kho cảng Gò Dầu (tiến độ tổng thể đạt 95,16%)…

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng hạ lưu Vũng Tàu trong năm 2018 gặp nhiều khó khăn, do các nhà thầu dầu khí tiếp tục cắt giảm tối đa chi phí. PTSC đã phải đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển các dịch vụ hậu cần, cung ứng phương tiện, thiết bị, nhân lực, dịch vụ phụ trợ cho các dự án, khách hàng ở cả trong và ngoài ngành Dầu khí, để bù đắp phần công việc bị sụt giảm. Kết quả khả quan: Doanh thu thực hiện cả năm 2018 đạt 1.708 tỉ đồng (127% kế hoạch).

Với dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình dầu khí, PTSC tiếp tục triển khai an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án PLD của Rosneft, dự án của Subsea 7, dự án NARS của HHI/AMDA OPCO, dự án thi công lắp đặt hệ thống khử NOX và hệ thống sấy khí Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1… Cả năm 2018, doanh thu đạt 1.220 tỉ đồng (153% kế hoạch).

Ngoài ra, trong năm 2018, PTSC đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm, toàn PTSC đã tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu tư với tổng giá trị tiết giảm hơn 74 tỉ đồng (105% kế hoạch).

Năm 2019, PTSC sẽ tập trung tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chuyên ngành chất lượng cao, uy tín đáp ứng yêu cầu của các nhà thầu dầu khí trong nước. Song song với đó, PTSC sẽ tích cực đẩy mạnh việc mở rộng thị trường nước ngoài, tham gia đấu thầu, xây dựng giải pháp kết nối hệ thống chuyên nghiệp, xúc tiến thương mại, thiết lập mối quan hệ hợp tác liên doanh, liên kết phù hợp với thế mạnh của PTSC.

Cơ hội mới từ CMCN 4.0

Nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới không ngừng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và trong kỷ nguyên CMCN 4.0, PTSC đặt ra chiến lược phát triển phù hợp theo từng giai đoạn.

Đầu tiên, PTSC chú trọng đầu tư và tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, hiện đại hóa tất cả các khâu, các lĩnh vực trong quản lý, sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý, quản trị doanh nghiệp hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế; thường xuyên rà soát và thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; đánh giá kết quả công việc thông qua phần mềm công nghệ.

Bên cạnh đó, PTSC có những giải pháp thiết thực trong mọi giai đoạn để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đó là duy trì và đẩy mạnh phong trào sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cùng với việc xây dựng và áp dụng văn hóa doanh nghiệp, PTSC chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng việc đào tạo, hình thành đội ngũ kỹ sư đầu ngành, là hạt nhân trong phát triển khoa học - công nghệ và trong sản xuất, vận hành.

Để thực hiện được mục tiêu đó, PTSC xây dựng kế hoạch trích lập và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ nghiên cứu khoa học, đồng thời tăng cường hợp tác với các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, đối tác nước ngoài nghiên cứu, lựa chọn, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong mọi lĩnh vực hoạt động của tổng công ty.

CMCN 4.0 có thể tạo những đột phá cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Song điều đó đòi hỏi phải có sự đổi mới tư duy trong quản lý và điều hành, xem khoa học - công nghệ là công cụ quan trọng để phát triển bền vững. Do vậy, PTSC nói riêng, các doanh nghiệp thành viên PVN nói chung, sẽ tiếp tục có những nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, liên tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, từ đó tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2018, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Kết quả, doanh thu hợp nhất đạt 15.000 tỉ đồng, bằng 115% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 960 tỉ đồng, bằng 137% kế hoạch.

Trúc Lâm


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn