Cải tổ, làm mới “con thuyền dầu khí”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, trong nhiệm kỳ vừa qua, để củng cố, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), công tác cán bộ được Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xác định là ưu tiên hàng đầu, “then chốt của then chốt”, được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) phải lãnh đạo mọi mặt hoạt động của PVN trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi đó, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của PVN cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời. Liên tiếp 2 cuộc khủng hoảng giá dầu vào các năm 2015 và 2020, đặc biệt là cuộc “khủng hoảng kép” do tác động của dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp, đã giáng những đòn mạnh vào toàn bộ hoạt động của PVN. Tình hình trên Biển Đông có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí của PVN, cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Trữ lượng, tiềm năng dầu khí ở vùng nước nông của nước ta không còn nhiều; các mỏ dầu chủ lực đang trong giai đoạn suy kiệt, sản lượng giảm mạnh; các mỏ khác còn lại đều là những mỏ nhỏ cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, chi phí cao... Trong khi đó, một loạt những vấn đề tồn tại, yếu kém, những vụ việc liên quan đến một số cán bộ lãnh đạo của PVN đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý người lao động, uy tín và thương hiệu của PVN.


Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam biểu quyết thông qua một số nội dung tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tất cả những yếu tố đó đã tạo ra một lực cản lớn, trong khi một số cán bộ có biểu hiện né tránh trách nhiệm, khiến “con tàu dầu khí” trở lên chậm chạp. Thực tế đó đòi hỏi PVN cần phải có một cuộc “cải tổ” để tạo động lực, một luồng sinh khí mới nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của ngành Dầu khí. 

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong PVN. Hệ thống các văn bản được Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên ban hành đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, triển khai thực hiện trong toàn PVN. PVN đã xây dựng hệ thống quản trị nhân sự theo năng lực, trong đó tập trung phát triển nhân sự theo các nhóm năng lực cốt lõi cần thiết đối với sự phát triển bền vững của PVN, đồng thời chú trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên theo mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được giao trong kỳ đánh giá.

PVN đã tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ hằng năm, đánh giá trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) làm tiền đề phân loại, đánh giá cán bộ và chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp trong PVN.

PVN đã xây dựng hệ thống quản trị nhân sự theo năng lực, trong đó tập trung phát triển nhân sự theo các nhóm năng lực cốt lõi cần thiết đối với sự phát triển bền vững của PVN, đồng thời chú trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên theo mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được giao trong kỳ đánh giá.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy đảng trực thuộc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo việc xây dựng và trình phê duyệt đồng bộ giữa quy hoạch cấp ủy và quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp Tập đoàn và các đơn vị.

Công tác điều động và luân chuyển cán bộ được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn và tránh tình trạng khép kín trong công tác cán bộ. PVN đã tích cực điều động, luân chuyển những cán bộ trẻ trong quy hoạch từ Tập đoàn xuống các đơn vị đề đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn và điều động những cán bộ có kinh nghiêm thực tế từ đơn vị cơ sở, từ các liên doanh với nước ngoài về giữ các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Tập đoàn và các tổng công ty lớn.

Chính nhờ có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đồng bộ, thống nhất và triển khai thực hiện trong toàn PVN nên trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự nhưng Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời kiện toàn. Việc rà soát, bổ sung, kiện toàn cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy của các đảng bộ trực thuộc được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm cho công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở.

Đảng ủy Tập đoàn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng hệ thống và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Tập đoàn. Đảng ủy Tập đoàn thống nhất chủ trương: Rà soát, sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đồng bộ với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp; chủ trương tiếp nhận các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp do PVN và các đơn vị thành viên giữ cổ phần chi phối về Đảng bộ Tập đoàn; chuyển giao về trực thuộc cấp ủy địa phương đối với các tổ chức đảng tại các đơn vị mà PVN và các đơn vị thành viên đã thoái vốn, giải thể.

Thông qua công tác cán bộ, “con thuyền dầu khí” sau thời gian có dấu hiệu chậm chạp, sức ì lớn đã được làm mới, giàu khát vọng, sức chiến đấu mạnh, khả năng thích ứng cao. Những cán bộ được bổ nhiệm, được sắp xếp, luân chuyển đã trở thành những “mắt xích” quan trọng và đều đã để lại dấu ấn đậm nét trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Không chỉ là những cán bộ được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, họ còn là những cán bộ giàu khát vọng, sức chiến đấu, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” và đặc biệt là đã được tôi rèn, trưởng thành qua thử thách trong môi trường ngành Dầu khí. Với những phẩm chất tốt đẹp đó, một luồng sinh khí mới đã được họ “thổi” vào toàn bộ mọi hoạt động của PVN. Từng khâu, từng mắt xích từ PVN đến các đơn vị thành viên được “bôi trơn”, làm “nóng” tạo thành sức mạnh đoàn kết to lớn đẩy “con thuyền dầu khí” liên tiếp vượt sóng dữ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Hằng năm, PVN luôn đóng góp khoảng 10% ngân sách Nhà nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Với việc tiếp tục khai thác các mỏ hiện hữu, phát triển các mỏ dầu khí mới, vận hành ổn định các công trình vận chuyển và chế biến dầu khí, PVN đã xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị từ khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; chế biến, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. PVN đã huy động thêm các nguồn lực để phát triển ngành Dầu khí từ doanh nghiệp nước ngoài, tư nhân... thông qua công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa. Các doanh nghiệp thành viên trong PVN đã nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế. Kết quả là ngành Dầu khí đã cơ bản hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra là ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Nhìn vào quá trình vận hành “con thuyền dầu khí” trong suốt thời gian qua, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, có thể thấy đó chính là sự bình tĩnh trong ứng phó, thích nghi với mọi biến động và chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó trong quản trị, điều hành của những “đầu tàu” trong toàn PVN.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, dưới tác động của “cuộc khủng hoảng kép” do tác động của dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp, khi hầu hết các tập đoàn, tổng công ty lâm cảnh khó khăn, thua lỗ thì PVN vẫn giữ vững được nhịp độ sản xuất, bảo đảm an toàn và vẫn có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước, cụ thể:

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5-2020 đạt 1,8 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 8,99 triệu tấn, vượt 4,4% kế hoạch. 

Sản lượng khai thác dầu thô đạt 0,96 triệu tấn, vượt 2,1% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 5,01 triệu tấn, vượt 8,6% kế hoạch. 

Sản lượng khai thác khí tháng 5-2020 đạt 0,84 tỉ m3, đạt 100% kế hoạch tháng. 

Sản xuất điện tháng 5-2020 đạt 2,04 tỉ kWh, vượt 4,2% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng đầu năm 20290 đạt 9,05 tỉ kWh. 

Bên cạnh đó, sản xuất đạm tháng 5-2020 đạt 155,6 nghìn tấn, vượt 8,3% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 757,2 nghìn tấn, vượt 8% kế hoạch...

Với những kết quả khả quan từ sản xuất kinh doanh, cùng với sự hồi phục của giá dầu thế giới, kết quả tài chính của PVN cũng có sự khởi sắc. Tổng doanh thu toàn PVN tháng 5-2020 đạt 38,3 nghìn tỉ đồng, tăng 1,6% so với tháng 4-2020; lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 237,8 nghìn tỉ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN tháng 5-2020 đạt 4,3 nghìn tỉ đồng, tăng 8,2% so với tháng 4-2020; lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 28,9 nghìn tỉ đồng...


Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi giao ban tình hình SXKD tháng 5 và phương hướng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2020.

Điều gì đã giúp PVN đạt được những kết quả ấn tượng như vậy? 

Nhìn vào quá trình vận hành “con thuyền dầu khí” trong suốt thời gian qua, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, có thể thấy đó chính là sự bình tĩnh trong ứng phó, thích nghi với mọi biến động và chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó trong quản trị, điều hành của những “đầu tàu” trong toàn PVN. Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng tại nhiều cuộc họp đã nhấn mạnh đến phương châm “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích” nhằm ứng phó với “cuộc khủng hoảng kép”. Thực tế đã chứng minh quan điểm, định hướng có tính chiến lược, kịp thời đó đã mang lại kết quả rõ ràng, đáng ghi nhận. 

Đây có thể nói là một tư duy quản trị hiện đại, có tính đột phá, thích ứng cực cao và cũng là minh chứng đậm nét cho tính hiệu quả trong công tác cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn. Một lớp cán bộ mới, giàu sức chiến đấu, có bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ đã được Đảng ủy Tập đoàn xây dựng, tạo nền tảng phát triển bền vững cho PVN trong tương lai. Và khi “soi rọi” toàn bộ hoạt động của PVN cũng như các đơn vị thành viên trong suốt thời gian qua, đặc biệt là khi PVN phải trải qua giai đoạn gian khó nhất trong lịch sử, chúng ta thấy rất rõ, những hạt nhân được Đảng ủy Tập đoàn “cắm chốt” tại các vị trí trọng yếu trong toàn bộ chuỗi hoạt động dầu khí đều đã để lại những dấu ấn nhất định, góp phần đưa “con thuyền dầu khí” vượt sóng dữ thành công. 

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa được chứng minh tại Đảng bộ Tập đoàn.

Trong nhiệm kỳ tới, dự báo hoạt động của PVN sẽ tiếp tục phải đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức, nhưng tin rằng, dưới sự “chèo lái” của những cán bộ đã được bồi dưỡng, rèn luyện, sự đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng của toàn thể người lao động dầu khí vào bộ máy lãnh đạo PVN và các đơn vị thành viên, ngành Dầu khí sẽ tiếp tục phát triển, là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 Với những kết quả khả quan từ sản xuất kinh doanh, cùng với sự hồi phục của giá dầu thế giới, kết quả tài chính của PVN có sự khởi sắc. Tổng doanh thu toàn PVN tháng 5-2020 đạt 38,3 nghìn tỉ đồng, tăng 1,6% so với tháng 4-2020; lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 237,8 nghìn tỉ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN tháng 5-2020 đạt 4,3 nghìn tỉ đồng, tăng 8,2% so với tháng 4-2020; lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 28,9 nghìn tỉ đồng...
Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn