6 tháng đầu năm 2018: NT2 đạt lợi nhuận cao do hưởng lợi tỷ giá
Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 vừa được công bố, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đạt tổng doanh thu hơn 4.029 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 503 tỷ đồng, tăng lần lượt 14 và 10% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy trong 6 tháng, NT2 đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đặc biệt, quý 2 năm 2018, NT2 đạt lợi nhuận cao do hưởng lợi tỷ giá. Cụ thể trong quý 2 năm 2018, NT2 đạt sản lượng điện 1.264,2 triệu KWh, doanh thu thuần 2.008 tỷ đồng, tăng khoảng 13% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 282,8 tỷ đồng, tăng 41,4% so với cùng kỳ 2017.

Doanh thu trong quý 2 của NT2 tăng chủ yếu do giá nhiên liệu khí tăng. Trong đó doanh thu tài chính tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm 2017 do công ty có lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (66,7 tỷ đồng).


Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Mặc dù lợi nhuận gộp về bán hàng trong quý 2 năm 2018 của NT2 giảm 140 tỷ đồng so với quý 2 năm 2017 do doanh thu phí cố định bị giảm và tỷ lệ tăng giá bán điện thấp hơn tỷ lệ tăng giá khí dẫn đến phần lợi nhuận thu từ chi phí nhiên liệu bị giảm nhưng lợi nhuận trước thuế quý 2 năm 2018 của NT2 vẫn tăng 82,8 tỷ đồng, tương ứng 41,4% so với quý 2 năm 2017, chủ yếu do khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ quý 2 năm 2018 lãi 66,7 tỷ đồng (quý 2 năm 2017 lỗ 128,5 tỷ đồng); khoản chênh lệch tỷ giá khi thanh toán các khoản phải trả có gốc ngoại tệ trong quý 2 năm 2018 lãi 16,7 tỷ đồng (quý 2 năm 2017 lỗ 15,4 tỷ đồng)…

Mai Phương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn