Áp dụng phương pháp đồ thị Hall để theo dõi và dự báo hiệu quả giếng bơm ép nước
Nguyễn Văn Đô - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: donv@vpi.pvn.vn

Tóm tắt

Các mỏ dầu ở Việt Nam và trên thế giới chủ yếu sử dụng phương pháp bơm ép nước nhằm duy trì áp suất vỉa khi áp suất vỉa dưới áp suất bão hòa. Do vậy, việc theo dõi và dự báo nhanh hiệu quả bơm ép nước rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu. Phương pháp hiệu quả và đơn giản có thể áp dụng trong theo dõi, dự báo hiệu quả bơm ép nước là đồ thị Hall (được xây dựng từ năm 1963 và phát triển vào năm 2009). Đồ thị Hall GIÚP phân tích hiệu quả giếng bơm ép dựa trên đồ thị giữa lưu lượng bơm ép nước với áp suất. Bài báo phân tích ưu, nhược điểm của phương pháp sử dụng đồ thị Hall và từ đó xây dựng chương trình tự động phân tích hiệu quả 1 giếng bơm ép nước.

Từ khóa: Đồ thị Hall, bơm ép nước, áp suất, lưu lượng bơm ép, độ nhớt, độ bão hòa.

 

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn