Nỗ lực tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc
Xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân, nhiều thế hệ người dầu khí đã nỗ lực với tinh thần vượt khó cao nhất để tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc.

Ngay sau chuyến thăm Bacu tháng 7-1959, Đảng và Bác Hồ đã có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt mở đầu cho sự hình thành và phát triển nhanh chóng của ngành Dầu khí. 

Nhiều cán bộ đã được cử sang Liên Xô cũng như các nước XHCN để học các chuyên ngành về dầu khí. Liên Xô đã cử nhiều chuyên gia có kinh nghiệm giúp Việt Nam nghiên cứu khảo sát, đánh giá triển vọng dầu khí, xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở miền Bắc Việt Nam mang tên “Địa chất và triển vọng dầu khí ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu Công nghiệp Dầu khí Bacu - Azerbaijan, ngày 23-7-1959

Đoàn Thăm dò Dầu lửa số 36 đã được thành lập ngày 27-11-1961. Sau 15 năm, chúng ta mới phát hiện dòng khí thiên nhiên và condensate có giá trị thương mại tại giếng khoan 61 Tiền Hải, Thái Bình với trữ lượng xác minh đến 1,3 tỉ m3, cung cấp nhiều thông tin quý giá về cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí ở miền võng Hà Nội và vùng trũng An Châu.

Ngay sau khi đất nước thống nhất, thực hiện nguyện vọng của Bác Hồ, dựa trên đánh giá tiềm năng lớn ở thềm lục địa Việt Nam, ngày 9-8-1975, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 244-NQ/TW về việc triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước.

Ngày 3-9-1975, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam ngày nay) với nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp dầu khí từ thăm dò, khai thác đến chế biến dầu khí, mở rộng hợp tác quốc tế…

Với quyết tâm kiên trì xây dựng ngành Dầu khí làm động lực để phát triển kinh tế đất nước, Bộ Chính trị đã ký Hiệp định Hợp tác chiến lược với Liên Xô, trong đó có việc liên doanh hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí trên một số lô ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Những thành quả đầu tiên của chủ trương đúng đắn là sự ra đời của Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro; các hoạt động thăm dò dầu khí ở bể Cửu Long, bể Nam Côn Sơn. Đặc biệt, tháng 6-1986, tấn dầu đầu tiên khai thác từ mỏ Bạch Hổ đã ghi tên Việt Nam vào danh sách các nước khai thác và sản xuất dầu thô trên thế giới.

  

Năm 1988, việc phát hiện và tổ chức khai thác hiệu quả với sản lượng cao tầng dầu trữ lượng lớn trong đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ đã đi vào lịch sử khai thác dầu khí thế giới. 

  Từ khi bắt đầu hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước năm 2006 đến ngày 30-6-2019, tổng tài sản của Petrovietnam tăng từ 147.000 tỉ đồng lên trên 829.200 tỉ đồng, tăng 5,6 lần; vốn chủ sở hữu tăng từ 98.000 tỉ đồng lên hơn 466.000 tỉ đồng, tăng 4,75 lần; Luôn đóng góp trung bình mỗi năm 10-20% ngân sách Nhà nước. 

Ngày 7-7-1988, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về Phương hướng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2000, khẳng định quan điểm đổi mới trong hoạt động dầu khí.

Trong giai đoạn từ năm 1990-2005, ngành Dầu khí Việt Nam đã đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, đưa sản lượng và trữ lượng dầu khí tăng nhanh, đặt nền móng cho công nghiệp hóa dầu với các hệ thống đường ống dẫn khí, nhà máy chế biến đạm, giúp Việt Nam chủ động các nguyên liệu đầu vào cơ bản của nền kinh tế.

Năm 2006, Bộ Chính trị ra Kết luận số 41-KL/TW về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025, cùng với việc phê duyệt thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam của Chính phủ, đưa ngành Dầu khí Việt Nam bước sang một thời kỳ lịch sử mới.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch sử theo ý nguyện của Bác Hồ, hoàn chỉnh và hiện đại hóa chuỗi công nghiệp dầu khí, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí, làm thay đổi căn bản cơ cấu nền kinh tế, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia, cơ bản đáp ứng yêu cầu về năng lượng, phân bón của cả nước. Những dự án, công trình mang tầm cỡ khu vực là minh chứng rõ ràng cho trình độ, năng lực của cán bộ, kỹ sư dầu khí Việt Nam, là tiền đề quan trọng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ dầu khí ra nước ngoài.

Ngày 23-7-2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với trọng tâm là: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác; vận chuyển; chế biến; tồn trữ; phân phối; dịch vụ và xuất nhập khẩu. Trong đó, tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là lĩnh vực cốt lõi, được quan tâm chú trọng, tăng cường đầu tư phát triển không chỉ ở trong nước mà vươn ra nước ngoài; xây dựng Petrovietnam giữ vai trò chủ đạo trong khu vực kinh tế Nhà nước, có vị thế trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 16-10-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng bảo đảm cho ngành Dầu khí phát triển mạnh mẽ và ổn định theo hướng hiện đại, tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế.

Trên suốt chặng đường 60 năm qua, ngành Dầu khí trong các bước ngoặt lịch sử đều có dấu ấn và sự lãnh đạo, chỉ đạo thành công của Đảng, Chính phủ, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cho tới nay, nhiều lãnh đạo Petrovietnam không thể nào quên vào thời điểm những năm 1986-1988, Liên doanh Vietsovpetro lâm vào khủng hoảng trầm trọng vì mọi kế hoạch thăm dò, khai thác bị phá sản do vấp phải các vấn đề kỹ thuật… Liên doanh đứng trước nguy cơ bị giải thể. Nhưng lãnh đạo Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ân cần động viên, khích lệ cán bộ, kỹ sư dầu khí, để Liên doanh Vietsovpetro đi tới thành công.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Petrovietnam phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá dầu biến động khó lường, các yếu kém trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, trong công tác cán bộ… Trong bối cảnh đó, người lao động dầu khí vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ. Tại Hội nghị tổng kết năm 2018, ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động dầu khí, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Quyết chí, quyết tâm vượt qua thách thức, khó khăn, xứng đáng là đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới”.

Xứng đáng với những sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân, nhiều thế hệ người dầu khí đã nỗ lực với tinh thần vượt khó cao nhất để tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc. Những con số về tài sản, doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước là minh chứng rõ nhất cho những đóng góp to lớn của những người lao động dầu khí: Chỉ tính riêng từ khi bắt đầu hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước năm 2006 đến ngày 30-6-2019, tổng tài sản của Petrovietnam tăng từ 147.000 tỉ đồng lên trên 829.200 tỉ đồng, tăng 5,6 lần; vốn chủ sở hữu tăng từ 98.000 tỉ đồng lên hơn 466.000 tỉ đồng, tăng 4,75 lần; luôn đóng góp trung bình mỗi năm từ 10-20% ngân sách Nhà nước.

Petrovietnam đã khai thác trên 391 triệu tấn dầu thô, trên 143 tỉ m3 khí. Petrovietnam thực sự là “đầu tàu” của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Petrovietnam đã trở thành nòng cốt, là hạt nhân trong việc hình thành các khu công nghiệp tập trung tại: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Cà Mau, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

Kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ là dịp để người lao động dầu khí cùng ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang, cùng nhau phát huy truyền thống của các thế hệ những người đi tìm lửa, đồng thời nâng cao ý thức: Thương hiệu Petrovietnam gắn với thương hiệu quốc gia, lợi ích của Petrovietnam gắn với lợi ích của đất nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người lao động dầu khí cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, tiếp tục tiến bước vững chắc về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn