Quý I/2019: NT2 ước đạt lợi nhuận 178 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố kết quả SXKD quý I/2019 với sản lượng bán điện ước đạt 1,2 tỷ kWh; doanh thu bán điện ước đạt 1.889 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 178 tỷ đồng.

Như vậy, so với cùng kỳ 2018, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của NT2 trong 3 tháng đầu năm 2019 lần lượt giảm 8%, 7% và 24%.

Theo Ban lãnh đạo NT2, doanh thu, thu nhập khác quý I/2019 giảm 90,9 tỷ đồng, tương ứng 4,5% so với quý I/2018 và lợi nhuận sau thuế quý I/2019 giảm 56,7 tỷ đồng, tương ứng 24% so với quý I/2018 do lợi nhuận gộp về bán hàng trong quý I/2019 giảm 175,8 tỷ đồng so với năm 2018, nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ tăng doanh thu sản xuất điện thấp hơn tỷ lệ tăng giá vốn sản xuất điện (chủ yếu là chi phí nhiên liệu khí). Tuy nhiên, bù lại khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ quý I/2019 là lãi 19,5 tỷ đồng (quý I/2018 lỗ 65,3 tỷ đồng); ngoài ra thu nhập khác quý I/2019 tăng 36,5 tỷ đồng so với quý I/2018, chủ yếu do hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ với giá trị 37 tỷ đồng.


Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Trong tháng 4, NT2 đặt kế hoạch sản lượng điện là 423,64 triệu kWh. Tính đến ngày 15/4 đã sản xuất được 223,44 triệu kWh, tương đương 52,74% kế hoạch tháng.

Năm 2019, HĐQT NT2 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản lượng điện sản xuất 4,65 tỷ kWh; doanh thu 7.482 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 782 tỷ đồng; chia cổ tức với tỷ lệ 25%.

Mai Phương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn