09 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam


09 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam

Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu gương. Tuyệt đối không được trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong quan hệ với đồng nghiệp có thái độ lịch sự, hòa nhã, văn minh; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; phối hợp và góp ý chân thành, nhiệt tình; bảo đảm kỉ cương và đoàn kết nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả.

Cần hiểu rõ thế mạnh, sở trường công tác của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý để phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy khả năng, thế mạnh, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên. Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý. Tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, nhân viên khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật. 

Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ của mình để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Khi được giao nhiệm vụ giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân ngoài đơn vị, phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai về thực hiện quy trình nghiệp vụ tại PVN hoặc đơn vị, bảo đảm các yêu cầu được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định phải thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có yêu cầu biết rõ lý do.

Không che giấu và làm sai lệch nội dung phản ảnh của cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội; không mượn danh cơ quan, đơn vị, không được sử dụng các tài sản, phương tiện công để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được quản lý/giao dịch trực tiếp cơ quan, tổ chức do vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của mình giữ chức vụ quản lý; chủ động báo cáo tổ chức để rút khỏi các công việc, nhiệm vụ cá nhân phụ trách làm phát sinh quan hệ xung đột lợi ích.

Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ được bổ nhiệm các vị trí từ phó ban hoặc tương đương trở lên đang làm việc trong các ban/văn phòng Tập đoàn, văn phòng Hội đồng thành viên, văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và người đại diện được PVN giới thiệu giữ các chức vụ thành viên HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc/ Giám đốc, Phó tổng giám đốc/Phó giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng tại các đơn vị.Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​