VĂN HÓA DẦU KHÍ

Giới thiệu Văn hoá Dầu khí

Ngày 27/11/1961 đánh dấu sự hình thành tổ chức đầu tiên của những người lao động Dầu khí và trở thành Ngày truyền thống của Ngành Dầu khí Việt Nam.

Lịch sử hình thành phát triển của Ngành Dầu khí Việt Nam gắn liền với những đổi thay của đất nước. Trải qua thành công và thất bại, bằng sự bền bỉ, sáng tạo và cả nhọc nhằn của những bàn tay, khối óc, với biết bao mồ hôi, nước mắt, những thế hệ người lao động Dầu khí đã chung tay xây dựng nên ngôi nhà Dầu khí hôm nay.

Cốt cách và bản sắc riêng biệt của người lao động Dầu khí được kết tinh cùng năm tháng đã tạo nên truyền thống văn hóa của những người đi tìm lửa.

Ngọn lửa Dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác tạo nên bản sắc của văn hoá Dầu khí; là giá trị mà người Dầu khí trân trọng, gìn giữ và phát triển; coi đó là phương thức hành xử để người Dầu khí luôn được nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.

Giữ cho ngọn lửa truyền thống luôn bừng sáng, sưởi ấm trái tim và hun đúc nhiệt huyết của các thế hệ người lao động Dầu khí là nền tảng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Sổ tay văn hóa Petrovietnam là tài liệu mà người lao động Petrovietnam luôn nắm rõ, cam kết thực hiện và cùng tham gia giám sát, điều chỉnh để tài liệu này thực sự là cách hiểu, cách sống và cách làm việc của người lao động Petrovietnam. Mỗi người lao động Petrovietnam không chỉ là người thụ hưởng văn hóa mà còn là người kiến tạo văn hóa Petrovietnam.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​