VĂN HÓA DẦU KHÍ

Giới thiệu Văn hoá Dầu khí

Ngày 27/11/1961 đánh dấu sự ra đời của ngành Dầu khí Việt Nam và trở thành Ngày truyền thống của những người lao động Dầu khí. 

Lịch sử hình thành phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam gắn liền những đổi thay của đất nước. Trải qua thăng trầm với thành công và thất bại, bằng sự bền bỉ, sáng tạo và cả nhọc nhằn của những bàn tay, khối óc, với biết bao mồ hôi, nước mắt, những thế hệ người lao động Dầu khí đã chung tay xây dựng nên ngôi nhà dầu khí hôm nay.

Cốt cách và bản sắc riêng biệt của người lao động Dầu khí được kết tinh cùng năm tháng đã tạo nên truyền thống văn hóa của những người đi tìm lửa.

Ngọn lửa Dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác tạo nên bản sắc của văn hoá Dầu khí; là giá trị mà người dầu khí phải trân trọng, gìn giữ và phát triển; coi đó là phương thức hành xử để người Dầu khí luôn được nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.

Giữ cho ngọn lửa truyền thống luôn bừng sáng, sưởi ấm trái tim và hun đúc nhiệt huyết của các thế hệ người lao động Dầu khí là đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là Petrovietnam).


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​