VĂN HÓA DẦU KHÍ

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

27 QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA PETROVIETNAM

 1. Xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng, tạo điều kiện tối đa cho các thành viên phát huy tính chủ động, sáng tạo để đạt được năng suất và chất lượng tối ưu cho công việc được giao. 
 2. Nỗ lực xây dựng tập thể học tập, khuyến khích sự tranh luận, thảo luận.
 3. Luôn coi các kinh nghiệm, tài liệu học tập, hướng dẫn nghiệp vụ là tài nguyên chung và sẽ mang lại giá trị cho tất cả các thành viên để có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.
 4. Khuyến khích các thành viên tham gia những hoạt động chuyên môn, xã hội lành mạnh để phát triển thêm những kỹ năng và kinh nghiệm, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Petrovietnam. 
 5. Thực hiện nguyên tắc công bằng, không gian lận, không thiên vị đối với mọi thành viên.
 6. Khuyến khích và tôn trọng các thành viên bày tỏ quan điểm về công việc và những vấn đề cá nhân.
 7. Tôn trọng sự riêng tư của các thành viên. Không truy vấn những thói quen đạo đức cá nhân, trừ khi những thói quen đó làm suy giảm năng lực, khả năng làm việc của họ hoặc vi phạm quy định của pháp luật, đơn vị.
 8. Thông tin cá nhân của các thành viên được giữ bí mật và chỉ được sử dụng phục vụ cho các công việc được pháp luật cho phép.
 9. Petrovietnam khuyến khích, tạo điều kiện để các thành viên thực thi đúng trách nhiệm đối với những công việc được giao.
 10. Cam kết bảo vệ các thành viên khi đấu tranh hoặc đưa ra các quan điểm, ý kiến đúng đắn nhưng bị đe dọa bởi bên bất lợi; không để ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, cơ hội hoặc vị trí của thành viên đó.
 11. Áp dụng một cách nhất quán những quy định và nguyên tắc đối với tất cả các thành viên của mình. Những quyết định, đánh giá của cán bộ quản lý đối với nhân viên phải đảm bảo công bằng, căn cứ vào thực tế và dựa trên kết quả công việc cuối cùng.
 12. Petrovietnam luôn hướng đến sự công khai, minh bạch trong tuyển dụng và đề bạt nhân sự trên nguyên tắc xuất phát từ yêu cầu công việc, trình độ của cán bộ và tuân thủ đúng các quy định của Petrovietnam.
 13. Cam kết sử dụng sự phân quyền cho các thành viên và có kiểm soát trên cơ sở yêu cầu công việc. Các thành viên phải luôn ý thức việc thực thi công việc theo quyền hạn được giao là hình ảnh và uy tín của Petrovietnam.
 14. Petrovietnam luôn chia sẻ, công khai thông tin với các thành viên; các công việc, các quan hệ luôn được giải quyết theo cách thức rõ ràng và minh bạch.
 15. Trách nhiệm tập thể gắn liền trách nhiệm của các thành viên. Tuy nhiên, Petrovietnam nỗ lực và phấn đấu phân định một cách rõ ràng trách nhiệm của tập thể và từng thành viên trong mọi vấn đề.
 16. Petrovietnam hướng tới văn bản hóa đối với mọi hoạt động nghiệp vụ, quy trình sản xuất và các hoạt động xã hội. 
 17. Chú trọng xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu một cách chân thực và truyền đạt chính xác thông tin khi được ban hành, phù hợp với những chính sách hiện tại của Petrovietnam và quy định pháp luật.
 18. Petrovietnam phấn đấu và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp vì cộng đồng, có ý thức trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân.
 19. Cam kết và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn sản xuất, khai thác và sử dụng tài nguyên một cách tối ưu nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
 20. Petrovietnam hướng tới và xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác và minh bạch với các cơ quan của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp và các Tập đoàn/doanh nghiệp khác.
 21. Áp dụng nhất quán những quy định, nguyên tắc đối với tất cả mọi đối tượng khách hàng/đối tác.
 22. Petrovietnam tôn trọng, ứng xử với các khách hàng, đối tác bình đẳng như nhau, bảo đảm cam kết về chất lượng và cùng có lợi.
 23. Chia sẻ, cung cấp các thông tin trung thực với khách hàng, đối tác và các phương tiện thông tin đại chúng.
 24. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng/đối tác và coi đó là sự tôn trọng và nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh.
 25. Luôn hướng tới sự chuyên nghiệp trong quan hệ với bên ngoài. Các công việc, sự hợp tác luôn được giải quyết theo cách thức rõ ràng, minh bạch, trên cơ sở tôn trọng các cam kết, thỏa thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật.
 26. Luôn bảo đảm những phương thức nội bộ về hoạt động đầu tư, mua sắm được áp dụng đối với những khách hàng/đối tác thuộc những dự án của Petrovietnam tuân thủ theo các quy định chung, công bằng và không thiên vị.
 27. Petrovietnam và các thành viên của mình không nhận quà biếu, các đặc ân, hay các vận động bên ngoài khác từ phía khách hàng/đối tác mà điều đó làm sai lệch hoặc có tác động đến các quyết định trong công việc.

11 QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG PETROVIETNAM

 1. Tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy định của đơn vị và các cam kết với khách hàng/đối tác.
 2. Trân trọng và gìn giữ các giá trị văn hoá dầu khí, truyền thống của Petrovietnam.
 3. Trung thực, tận tâm trong công việc; cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự phát triển của Petrovietnam.
 4. Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn và chân thành tham gia đóng góp trong công việc; hợp tác và xây dựng tinh thần làm việc nhóm.
 5. Biết nhận trách nhiệm cá nhân; trân trọng các góp ý để tiếp thu, sửa chữa; thẳng thắn thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm và khuyết điểm.
 6. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác; không vụ lợi, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc.
 7. Chấp hành quyết định, phân công của cấp quản lý trực tiếp; không báo cáo vượt cấp, xử lý và giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền theo quy định/phân công.
 8. Tuân thủ quy định giữ gìn và bảo mật thông tin, tài liệu; bảo vệ và sử dụng tài sản chung một cách hiệu quả.
 9. Đề cao tinh thần tiết kiệm, chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn trong lao động, sản xuất.
 10. Không đưa hoặc nhận quà biếu mà giá trị có thể tạo ra hoặc làm thay đổi hành động hoặc quyết định liên quan đến công việc.
 11. Tuân thủ văn hoá ứng xử với khách hàng/đối tác nhằm bảo vệ, phát huy hình ảnh của Petrovietnam./.

09 QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ PETROVIETNAM

 1. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu gương. Tuyệt đối không được trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm.
 2. Trong quan hệ với đồng nghiệp có thái độ lịch sự, hòa nhã, văn minh; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; phối hợp và góp ý chân thành, nhiệt tình; bảo đảm kỉ cương và đoàn kết nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả.
 3. Cần hiểu rõ thế mạnh, sở trường công tác của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý để phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy khả năng, thế mạnh, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên. Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý. Tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, nhân viên khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật. 
 4. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ của mình để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Khi được giao nhiệm vụ giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân ngoài đơn vị, phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai về thực hiện quy trình nghiệp vụ tại PVN hoặc đơn vị, bảo đảm các yêu cầu được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định phải thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có yêu cầu biết rõ lý do.
 5. Không che giấu và làm sai lệch nội dung phản ảnh của cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.
 6. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội; không mượn danh cơ quan, đơn vị, không được sử dụng các tài sản, phương tiện công để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 7. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 
 8. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được quản lý/giao dịch trực tiếp cơ quan, tổ chức do vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của mình giữ chức vụ quản lý; chủ động báo cáo tổ chức để rút khỏi các công việc, nhiệm vụ cá nhân phụ trách làm phát sinh quan hệ xung đột lợi ích.
 9. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ được bổ nhiệm các vị trí từ phó ban hoặc tương đương trở lên đang làm việc trong các ban/văn phòng Tập đoàn, văn phòng Hội đồng thành viên, văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và người đại diện được PVN giới thiệu giữ các chức vụ thành viên HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc/ Giám đốc, Phó tổng giám đốc/Phó giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng tại các đơn vị.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​