VĂN HÓA DẦU KHÍ

Hệ giá trị cốt lõi

I. KHẨU HIỆU (Slogan):

 Petrovietnam: Năng lượng cho phát triển

II. TẦM NHÌN (Vision): 

Phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế - kỹ thuật then chốt và chủ lực của đất nước

III. SỨ MỆNH (Mission): 

Tối ưu hóa nguồn năng lượng dầu khí, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế

VI. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG: 

Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động

V. HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Khát vọng: Là động lực vươn lên những tầm cao mới. 

- Trí tuệ: Là sức mạnh phát triển.

- Chuyên nghiệp: Là khoa học, sáng tạo.

- Nghĩa tình: Là chất keo gắn kết.

1. KHÁT VỌNG

Nhận thức:

- Khát vọng của những người đi tìm lửa đã biến mong ước của Bác Hồ và ước mơ của dân tộc thành sự thật. 

- Không có doanh nghiệp nào có thể trường tồn và phát triển nếu thiếu đi khát vọng. Khát vọng vươn lên và chinh phục các thử thách là tiền đề giúp doanh nghiệp phát triển lên một tầm cao mới, hướng tới những chân trời mới.

- Kiên trì học hỏi, đồng cam cộng khổ, dấn thân vào thử thách và luôn cháy bỏng khát vọng làm giàu cho đất nước là truyền thống và phẩm chất đáng quý của những người lao động dầu khí. Điều đó tạo ra sự khác biệt của những người đi tìm lửa và là nền tảng cho những thành công của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Hành động:

- Hãy làm việc với khát vọng lớn, chiến lược đúng và thực thi vượt trội là đảm bảo thành công trong công việc và cuộc sống.

- Luôn ý thức và nuôi dưỡng khát vọng của người lao động dầu khí là tiền đề để biến thách thức thành động lực, biến những điều không thể thành có thể, biến ước mơ thành sự thật, với tri thức và niềm tin vững chắc của người dầu khí, chúng ta có trách nhiệm tiếp bước và làm rạng danh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

2. TRÍ TUỆ

Nhận thức:

- Tài nguyên là hữu hạn nhưng sức sáng tạo là vô hạn; trí tuệ là sức mạnh để trường tồn và phát triển.

- Tri thức nhân loại là tài nguyên quý giá nhất, biết chắt lọc, học hỏi, vận dụng là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất dẫn đến thành công.

- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có được sự phát triển như ngày hôm nay là kết quả của sự học hỏi, nỗ lực sáng tạo và cải tiến không ngừng của các thế hệ người lao động Dầu khí.

Hành động:

- Liên tục tìm tòi, sáng tạo là phương châm hành động trong từng công việc, trong mọi mặt của thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tự đào tạo, cập nhật, kế thừa kiến thức, trí tuệ của người dầu khí và nhân loại để ứng dụng trong công việc.

- Làm việc với tư duy phản biện, luôn đặt câu hỏi với những sự việc nhỏ nhất, tôn trọng các ý kiến trái chiều. Mỗi một việc làm luôn có nhiều phương án thực hiện, mỗi sự vật hiện tượng luôn có mặt trái và sẽ không bao giờ có phương án hoàn hảo cho mọi vấn đề.

- Coi tri thức, sự sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc văn hóa riêng của người lao động Dầu khí trong mỗi công việc, sản phẩm, dịch vụ.

3. CHUYÊN NGHIỆP

Nhận thức:

- Tư duy theo chiến lược, làm việc theo quy trình.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phức tạp và khó lường, chỉ có kiên định với cách làm bài bản, hệ thống mới đơn giản hoá được cái phức tạp và ứng phó được sự khó lường.

- Một hệ thống muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải chuyên nghiệp hoá trong công việc và hiện đại hoá môi trường làm việc. Chuyên nghiệp hoá và liên tục tư duy sáng tạo là tiền đề cho những cải cách đột phá.

Hành động:

- Chuyên tâm với công việc, luôn nỗ lực, trách nhiệm thực hiện công việc nhằm đạt được hiệu quả cao nhất là phương châm hành động của người lao động Dầu khí.

- Tôn trọng các quy định của pháp luật, của tổ chức và tuân thủ trong mỗi công việc. Hành động theo quy định nhưng cũng cần điều chỉnh/thay đổi (hoặc đề xuất điều chỉnh/thay đổi) các quy định cho phù hợp với thực tiễn nhằm đem lại những lợi ích cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. NGHĨA TÌNH

Nhận thức:

- Mỗi thành tựu và bước tiến của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đều có sự đóng góp và hy sinh của những con người thầm lặng trong và ngoài ngành Dầu khí, từ sự ưu ái và ban tặng của thiên nhiên.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có lúc thăng, lúc trầm, công việc luôn có thành công và thất bại, chỉ có nghĩa tình là bền chặt và còn mãi với thời gian. Nghĩa tình giúp những người lao động dầu khí gắn kết thành một khối vững chắc, kề vai sát cánh để vượt qua khó khăn.

- Nghĩa tình Dầu khí được hình thành, vun đắp từ trong gian khó. Xây dựng và trân trọng những giá trị của nghĩa tình Dầu khí không phải chỉ cho quá khứ hay hiện tại mà còn hướng đến tương lai.

Hành động:

- Xây dựng môi trường làm việc, mà ở đó không chỉ có quan hệ đồng nghiệp mà còn là nghĩa tình và tấm lòng nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống để mỗi khi rời xa thấy nhớ và cảm thấy ấm áp khi được trở về mái ấm gia đình Petrovietnam. 

- Không chỉ làm việc và cống hiến vì sự phát triển của riêng ngành Dầu khí mà trong mỗi hành động, việc làm phải luôn có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và bảo vệ môi trường.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​