Nhóm sản phẩm Xơ Sợi

Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)
Tổ hợp nhà thầu:
 • Hyundai Engineering Corpration
 • LG International Corporation
 • Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
Địa điểm xây dựng: Lô CN 5.5A, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng;
Diện tích: 15 ha;
Công suất: 500 tấn/ngày (175.000 tấn/năm);
Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư, bao gồm:
 • PetroVietnam (56%)
 • Vinatex (14%)
 • PVFCCo (25%)
 • Tổng công ty cổ phần Phong Phú (5%);
Tổng mức đầu tư: 324,85 triệu USD;
Cơ cấu vốn: Vốn chủ sở hữu: 100 triệu USD, vốn vay: 224,85 triệu USD;
Nguyên liệu chính: Axít Terephthalic tinh khiết (PTA), Mono -Ethylenglycol (MEG) và Titanium Dioxide (TiO2);
Cơ cấu sản phẩm và công suất cực đại:
 • Xơ ngắn - Polyester staple fiber (PSF):   400 tấn/ngày;
 • Sợi Filament: 100 tấn/ngày;
 • Hạt PET chip (chỉ sản xuất khi giảm công xuất xơ và sợi filament): 180 tấn/ngày.
Các phân xưởng chính:
 • Phân xưởng trùng ngưng (polymerization);
 • Phân xưởng sản xuất xơ ngắn (PSF);
 • Phân xưởng kéo sợi filament (POY/DTY);
 • Các phân xưởng phụ trợ, các hạng mục công trình chung khác trong phạm vi hàng rào nhà máy;
 • Hạng mục đường ống nhập nguyên liệu lỏng Mono Ethylene Glycol (MEG) từ cầu cảng của Khu công nghiệp Đình Vũ;
Thời gian dự án: 50 năm
Mốc dự án quan trọng:
 • Ngày khởi công: 18/5/2009;
 • Ngày Hợp đồng có hiệu lực: 09/7/2009;
 • Ngày bắt đầu thực hiện HĐ: 23/7/2009;
 • Ngày nghiệm thu sơ bộ (IA): năm 2012.

​​​​​​​​​​​​​