Nhóm sản phẩm Khí

Khí là nguồn năng lượng sạch và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu năng lượng sơ cấp của Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang vận hành, triển khai nhiều dự án khí với quy mô lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu khí cho các hộ tiêu thụ lớn như các nhà máy điện, các nhà máy công nghiệp tiêu thụ khí thấp áp, đáp ứng các nhu cầu khí cho công nghiệp hóa chất, phân bón, giao thông vận tải và sinh hoạt dân dụng.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, ngành Công nghiệp Khí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước và góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Petrovietnam đã và đang triển khai hàng loạt các dự án khí với quy mô lớn, đa dạng và phức tạp trên diện rộng nhằm không những đáp ứng nhu cầu khí cho điện mà còn đáp ứng các nhu cầu khí cho công nghiệp hóa chất, phân bón, giao thông vận tải, vật liệu xây dựng, sinh hoạt…

Tháng 5/1995, dòng khí đầu tiên được đưa vào bờ, mở đầu cho sự hình thành và phát triển ngành công nghiệp khí ở nước ta, đồng thời cũng mở ra một chương mới cho ngành Dầu khí Việt Nam. Kể từ đó, ngành công nghiệp khí không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành nguồn nguồn năng lượng không thể thiếu của quốc gia.

Đến nay cả nước đã có 3 hệ thống đường ống dẫn khí được đưa vào vận hành (Bạch Hổ - Phú Mỹ, Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau) và chúng ta đang tiếp tục xây dựng nhiều dự án khí khác cho mục tiêu phát triển đồng bộ ngành công nghiệp này. Lượng khí từ hai đường ống Bạch Hổ - Bà Rịa (công suất khoảng 2 tỉ m3) và Nam Côn Sơn (công suất khoảng 7 tỉ m3 khí/năm) được đưa vào bờ để cung cấp khí cho điện Bà Rịa và tổ hợp điện, đạm ở Phú Mỹ; cung cấp khí thấp áp cho các Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Phú Mỹ Xuân, Gò Dầu, Nhơn Trạch. Ngoài ra, đường ống Bạch Hổ còn cung cấp khí hóa lỏng cho kho cảng Thị Vải, công suất khoảng 850 tấn/ngày… Hệ thống đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau có công suất khoảng 2 tỉ m3 khí/năm, cung cấp khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau và các nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, thúc đẩy sự hình thành và phát triển cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

 

​​​​​​​​​​​​​