Khí ngưng tụ (Condensate)


Khí ngưng tụ (Condensate) là hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách ra từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên trong quá trình khai thác, vận chuyển và xử lý khí. Thành phần của condensate chủ yếu là các hydrocarbon no, bao gồm pentane và các hydrocacbon nặng hơn (C5+). Tỷ trọng của condensate khoảng 562 đến 780 kg/m3 tại 15oC (50-120 oAPI).

Condensate có thành phần tương tự phân đoạn nhẹ trong dầu thô và được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm như xăng, dầu hỏa (KO) diesel (DO), fuel oil (FO) hoặc làm dung môi công nghiệp. Condensate còn được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình chế biến hóa dầu, sản xuất Olefine, BTX …

Tại Việt Nam, đơn vị sản xuất Condensate là Tổng công ty Khí Việt Nam. Mỗi năm Tổng công ty sản xuất khoảng 250 nghìn tấn condensate từ nguồn khí Cửu Long và Nam Côn Sơn tại 02 nhà máy xử lý Khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) và Nam Côn Sơn (NCST), từ các nhà máy xử lý khí, condensate được vận chuyển bằng đường ống đến kho cảng Thị Vải và sau đó phân phối đến các khách hàng.

Hiện nay condensate ở Việt Nam chủ yếu được dùng để sản xuất nhiên liệu: LPG, Xăng, DO, FO tại 04 nhà máy chế biến condensate gồm: 

o  Nhà máy chế biến condensate Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), công suất: 130,000 Tấn/năm.
o  Nhà máy chế biến condensate Cát Lái thuộc Saigon Petro, công suất 350,000 Tấn/năm
o  Nhà máy chế biến condensate Nam Việt thuộc CTCP Lọc hóa dầu Nam Việt, công suất 120,000 Tấn/năm.
o  Nhà máy chế biến condensate Đông Phương thuộc CTCP Dầu khí Đông Phương, công suất 100,000 Tấn/năm.

​​​​​​​​​​​​​