TẠP CHÍ DẦU KHÍ  (số 10/2018)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (số 10/2018)

An official Publication of the Vietnam National Oil and Gas Group

07/11/2018Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (05/2018)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (05/2018)

Khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững Tài nguyên Dầu khí Việt Nam

30/07/2018Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (06/2018)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (06/2018)

More efficiency, toward sustainability for Vietnam’s oil and gas resources

18/06/2018Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 04/2018)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 04/2018)

Tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

12/05/2018Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 03/2018)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 03/2018)

Quý I/2018: PetroVietNam khai thác 6,34 Triệu tấn Dầu quy đổi

20/04/2018Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (02/2018)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (02/2018)

Việt Nam - Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác năng lượng

22/03/2018Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 01/2018)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 01/2018)

PetroVietnam Tập trung Tái cơ cấu để phát triển bền vững

06/02/2018Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 12/2017)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 12/2017)

Rà Soát Chiến lược phát triển lĩnh vực Chế Biến Dầu khí trong bối cảnh mới.

15/01/2018Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 11/2017)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 11/2017)

PETROVIETNAM thúc đẩy hợp tác dầu khí trong khố APEC

15/12/2017Xem chi tiết >>
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 10/2017)
TẠP CHÍ DẦU KHÍ (SỐ 10/2017)

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc: PetroVietNam to stand firm in the midst of difficulties

10/11/2017Xem chi tiết >>
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn