Phương pháp kiểm định kỹ thuật trên cơ sở phân tích rủi ro (RBI) cho bình chịu áp lực của các công trình chế biến dầu khí
Phương pháp kiểm định kỹ thuật trên cơ sở phân tích rủi ro (RBI) cho bình chịu áp lực của các công trình chế biến dầu khí

Nguyễn Thanh Thái, Nguyễn Thành Hưng, Trần Nguyên Quý. Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR). Email: hungnt@pvmr.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.03-07

06/04/2021Xem chi tiết >>
Đột phá trong minh giải tài liệu địa chấn 3D để phát hiện các bẫy chứa địa tầng
Đột phá trong minh giải tài liệu địa chấn 3D để phát hiện các bẫy chứa địa tầng

Nguyễn Xuân Thịnh (1), Hà Quang Mẫn (2). 1/ Eliis Pty Ltd, Australia. 2/Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Email: manhq@pvep.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.03-06

06/04/2021Xem chi tiết >>
Phương pháp xây dựng lại tổ chức từ điểm “không”
Phương pháp xây dựng lại tổ chức từ điểm “không”

Hoàng Thị Đào, Hoàng Thị Phượng, Đào Minh Phượng. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: daoht@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.03-05

06/04/2021Xem chi tiết >>
Giải pháp thu hồi khí permeate từ Nhà máy xử lý khí Cà Mau để làm nhiên liệu cho nồi hơi phụ trợ và lò đốt reforming sơ cấp tại Nhà máy Đạm Cà Mau
Giải pháp thu hồi khí permeate từ Nhà máy xử lý khí Cà Mau để làm nhiên liệu cho nồi hơi phụ trợ và lò đốt reforming sơ cấp tại Nhà máy Đạm Cà Mau

Nguyễn Văn Bình, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Duy Hải. Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau. Email: binhnv@pvcfc.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.03-04

06/04/2021Xem chi tiết >>
Sử dụng thuật toán di truyền để xây dựng phương trình thực nghiệm xác định giá trị áp suất hòa trộn tối thiểu (MMP) trong bơm ép khí CO2 vào vỉa dầu khí
Sử dụng thuật toán di truyền để xây dựng phương trình thực nghiệm xác định giá trị áp suất hòa trộn tối thiểu (MMP) trong bơm ép khí CO2 vào vỉa dầu khí

Nguyễn Viết Khôi Nguyên (1,2,3), Đỗ Quang Khánh (1,3). Hoàng Văn Hiếu (2), Phạm Hữu Tài (2). 1/ Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh. 2/ Đại học Dầu khí Việt Nam. 3/ Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Email: nguyennvk@pvu.edu.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.03-03

06/04/2021Xem chi tiết >>
Đặc trưng vật lý thạch học của đá chứa carbonate tuổi Devonian mỏ Bắc Oshkhotynskoye, Liên bang Nga
Đặc trưng vật lý thạch học của đá chứa carbonate tuổi Devonian mỏ Bắc Oshkhotynskoye, Liên bang Nga

Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Mạnh Hưng. Nguyễn Tuấn Anh, Trần Xuân Quý Viện Dầu khí Việt Nam. Email: thuyttt@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.03-02.

06/04/2021Xem chi tiết >>
Ứng dụng nghiên cứu địa hóa trầm tích nông trong tìm kiếm thăm dò dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam
Ứng dụng nghiên cứu địa hóa trầm tích nông trong tìm kiếm thăm dò dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam

Lê Hoài Nga, Phí Ngọc Đông, Đỗ Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Lan Nguyễn Hoàng Sơn, Hồ Thị Thành, Đào Ngọc Hương, Bùi Quang Huy, Nguyễn Thị Thanh Thủy. Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Ngà. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: ngalh@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.03-01

06/04/2021Xem chi tiết >>
Nghiên cứu, chế tạo hệ thiết bị thí nghiệm dùng để xác định tốc độ lắng đọng paraffin trong dầu thô (cold finger)
Nghiên cứu, chế tạo hệ thiết bị thí nghiệm dùng để xác định tốc độ lắng đọng paraffin trong dầu thô (cold finger)

Nguyễn Huỳnh Anh, Nguyễn Bá Khoa, Nguyễn Hiền Phong, Nguyễn Phan Trí Ngô Thị Loan, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hùng. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.02-06

15/03/2021Xem chi tiết >>
Cơ hội, thách thức từ cam kết cắt giảm thuế quan trong hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với hoạt động kinh doanh một số sản phẩm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Cơ hội, thách thức từ cam kết cắt giảm thuế quan trong hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với hoạt động kinh doanh một số sản phẩm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nghiêm Thị Ngoan, Phạm Bá Nam, Nguyễn Thị Ngọc, Tô Minh Hiếu, Đào Minh Phượng; Viện Dầu khí Việt Nam; Email: ngoannt@vpi.pvn.vn; https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.02-05

15/03/2021Xem chi tiết >>
Ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp 2 mức năng lượng để phân tích, dự báo tính chất cơ lý của mẫu lõi
Ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp 2 mức năng lượng để phân tích, dự báo tính chất cơ lý của mẫu lõi

Nguyễn Lâm Quốc Cường, Nguyễn Hồng Minh Viện Dầu khí Việt Nam Email: cuongnlq@vpi.pvn.vn https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.02-03

15/03/2021Xem chi tiết >>
Đặc điểm đá mẹ khu vực đảo Bạch Long Vĩ
Đặc điểm đá mẹ khu vực đảo Bạch Long Vĩ

Nguyễn Thị Tuyết Lan, Phan Văn Thắng, Lê Hoài Nga, Nguyễn Thị Thanh, Bùi Quang Huy Viện Dầu khí Việt Nam Email: lanntt@vpi.pvn.vn https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.02-02

15/03/2021Xem chi tiết >>
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn