CÁC MỎ DẦU KHÍ LỚN TRONG NƯỚC
CÁC MỎ DẦU KHÍ LỚN TRONG NƯỚC

1. Mỏ Bạch Hổ

 
 • Bể: Cửu Long
 • Lô: 09-1
 • Người Điều hành: Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (VietsovPetro)
 • Sản phẩm khai thác chính: Dầu thô
 • Sản lượng ngày: khoảng 10.500 tấn dầu (~79.000 thùng dầu)
 

 

2. Cụm mỏ Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng và Sư Tử Nâu

 
 • Bể: Cửu Long
 • Lô: 15-1
 • Người Điều hành: Công ty Điều hành chung Cửu Long
 • Sản phẩm khai thác chính: Dầu thô và khí tự nhiên
 • Sản lượng ngày: khoảng 75.000 thùng dầu và 75 triệu bộ khối khí xuất bán
 

 

3. Mỏ Tê Giác Trắng

 
 • Bể: Cửu Long
 • Lô: 16-1
 • Người Điều hành: Công ty Điều hành chung Hoàng Long
 • Sản phẩm khai thác chính: Dầu thô 
 • Sản lượng ngày: khoảng 34.000 thùng dầu
 

 

4. Mỏ Lan Tây – Lan Đỏ

 
 • Bể: Nam Côn Sơn
 • Lô: 06-1
 • Người Điều hành: Công ty Dầu khí Rosneft
 • Sản phẩm khai thác chính: Khí tự nhiên
 • Sản lượng ngày: khoảng 9,5 triệu m3 khí xuất về bờ
 

 

5. Mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây

 
 • Bể: Nam Côn Sơn
 • Lô: 11-2
 • Người Điều hành: Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC)
 • Sản phẩm khai thác chính: Khí tự nhiên
 • Sản lượng ngày: khoảng 3,4 triệu m3 khí xuất về bờ
 

 

6. Mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh

 
 • Bể: Nam Côn Sơn
 • Lô: 05-2 & 05-3
 • Người Điều hành: Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông
 • Sản phẩm khai thác chính: Khí tự nhiên
 • Sản lượng ngày: khoảng 5 triệu m3 khí xuất về bờ
 

 

7. Cụm mỏ Lô PM3-CAA & 46CN

 
 • Bể: Malay – Thổ Chu
 • Lô: PM3-CAA & 46CN thuộc vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia
 • Người Điều hành: Repsol Malaysia
 • Sản phẩm khai thác chính: Khí tự nhiên
 • Sản lượng ngày: khoảng 5,6 triệu m3 khí xuất về bờ (phần của Petrovietnam)
 
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn