Chiến lược phát triển tập trung trong 
5 lĩnh vực chính

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tập trung phát triển trong 5 lĩnh vực chính là Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp Lọc-hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, với hạt nhân cốt lõi cần chú trọng phát triển toàn diện là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí.

 
Về Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác dầu khí:

Ở trong nước: Đẩy mạnh tìm kiếm thăm dò dầu khí ở những vùng nước sâu, xa bờ, gia tăng trữ lượng dầu khí, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia. Đồng thời tăng cường thăm dò và tận thăm dò tại các khu vực truyền thống, tối ưu hóa thăm dò – thẩm lượng nhằm sớm đưa các phát hiện dầu khí mới, các mỏ nhỏ cận biên vào phát triển khai thác. Gia tăng hệ số thu hồi dầu, nâng cao hiệu quả các mỏ đang khai thác của Tập đoàn.

Ở nước ngoài: Tích cực tìm kiếm các dự án mới, tập trung ở các khu vực có quan hệ truyền thống tốt. Đánh giá, lựa chọn các dự án tiềm năng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và quản trị rủi ro.

Về Công nghiệp Lọc - Hóa dầu:

Khai thác tối đa cơ sở vật chất, sản phẩm của các nhà máy sẵn có kết hợp đầu tư mới những dự án có hiệu quả để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả các nhà máy lọc dầu. Đẩy mạnh phát triển chế biến sâu, hóa dầu và gia tăng giá trị tài nguyên dầu khí, đáp ứng các nguyên liệu đầu vào cơ bản cho các ngành công nghiệp sản xuất trong nước cùng phát triển.

Về Công nghiệp khí:

Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí đồng bộ từ khai thác, thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối khí, tăng cường chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị khí. Đảm bảo cung cấp đủ khí cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của người dân.

Về Công nghiệp điện:

Vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng điện quốc gia. Ưu tiên sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu khí cho phát triển các nhà máy nhiệt điện khí trên cơ sở hiệu quả đầu tư.

Về dịch vụ kỹ thuật dầu khí:

Phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, xây dựng các đơn vị dịch vụ đủ mạnh đảm bảo chủ động thực hiện các hoạt động dầu khí, các dự án đầu tư của Tập đoàn đồng thời mở rộng, phát triển ra thị trường nước ngoài đem lại hiệu quả cao nhất.

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn