TẠP CHÍ DẦU KHÍ (02/2019)

  

 

Tiêu điểm

TS. Ngô Hữu Hải - Tổng giám đốc BIENDONG POC: Khát vọng đổi mới sáng tạo phải được nuôi dưỡng và phát triển

Hành trình chinh phục Biển Đông

Hội thảo Kỹ thuật xây dựng tương lai bền vững nhờ đòn bẩy công nghệ và kinh nghiệm

Thăm dò - Khai thác

Dầu khí

Lựa chọn thiết kế choòng khoan kim cương đa tinh thể (PDC) tối ưu cho công đoạn 8½" tại các giếng khoan nhiệt độ cao, áp suất cao mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn

Kết quả đo độ thấm bằng nhiều phương pháp khác nhau cho vỉa turbidite mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn

Chính xác hóa dự báo nhiệt độ thành hệ bằng cách sử dụng dữ liệu đồng hồ đáy ở các mỏ có nhiệt độ cao, áp suất cao Hải Thạch và Mộc Tinh bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam

Nghiên cứu tích hợp mô hình mô phỏng dòng chảy trong vỉa chứa và lòng giếng nhằm tối ưu hóa dự báo sản lượng các giếng khai thác khí - condensate của mỏ Hải Thạch

An toàn - Môi trường

Dầu khí

Đánh giá tác động môi trường và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại Lô 05-2 & 05-3, bể Nam Côn Sơn

Kinh tế - Quản lý Dầu khí

Tối ưu chi phí quản lý sự toàn vẹn đường ống ngầm bằng nghiên cứu mô phỏng kết hợp thực nghiệm và kiểm định trên cơ sở rủi ro (RBI)

Phổ biến sáng kiến

Hệ thống bắn mở vỉa không cần sự hỗ trợ của giàn khoan

Cải tiến hệ thống hồi dung dịch hoàn thiện giếng của giàn khoan PVD-V trong công tác hoàn thiện giếng

Cải tiến kỹ thuật cho xi măng hỗn hợp khô hệ Well-Life dùng trong các giếng khoan nhiệt độ cao - áp suất cao của dự án Biển Đông 01

Cải tiến hệ thống thiết bị treo giữ ống khai thác cho thiết bị đầu giếng Vetco trong công tác hoàn thiện giếng

Làm sạch giếng bằng cách sử dụng hệ thống thiết bị khai thác theo phương pháp xả liên tục

Thiết kế và tối ưu hóa choòng khoan trong đoạn thân giếng 8½” tại vùng mỏ Hải Thạch

 

Xem chi tiết

 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn