TẠP CHÍ DẦU KHÍ (08/2018)

 

 

Tiêu điểm

Áp dụng công nghệ tăng cường thu hồi dầu: Triển khai thận trọng và phải dựa trên cơ sở khoa học

Cần có cơ chế khuyến khích nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu

Góc nhìn chuyên gia

Tiềm năng sử dụng khí CO2 trong nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR) kết hợp với thu hồi và cất giữ CO2 (CCS) tại Việt Nam

Áp dụng công nghệ bơm ép nước – khí luân phiên (WAG) nâng cao thu hồi dầu cho tầng Miocene dưới mỏ dạng đông

Tối ưu khai thác trong vỉa chứa phi truyền thống

Thăm dò – Khai thác dầu khí

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ và kỹ thuật nâng cao hệ số thu hồi dầu giai đoạn cuối đối tượng móng Mỏ Bạch Hổ

Kỳ III: Đề xuất các giải pháp công nghệ và kỹ thuật – công nghệ để khai thác hiệu quả đối tượng móng Mỏ Bạch Hổ trong giai đoạn cuối

Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu của Liên doanh Việt – Nga “VietsovPetro”

Đánh giá khả năng và xây dựng kế hoạch thử nghiệm bơm ép polymer cho tầng Miocene dưới mỏ Bạch Hổ nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu

Đánh giá tiềm năng áp dụng giải pháp cải thiện hệ số thu hồi dầu cho mỏ Đại Hùng

Triển vọng áp dụng các công nghệ tăng cường thu hồi dầu cho các mỏ dầu tại thềm lục địa Việt Nam

Nghiên cứu trao đổi

Các phương pháp tăng cười thu hồi dầu và kết quả áp dụng tại một số mỏ trên thế giới

Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thượng nguồn

Xem chi tiết

 

 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn